ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,262`1183
Thanks for Shopping
 

Projector Technology

ความจำเป็นของการใช้อุปกรณ์โปรเจคเตอร์ (Projector)

โปรเจคเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างมากใช้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพราะเป็นอุปกรณ์
ที่เป็นตัวสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหา ให้ปรากฏขึ้นมาและนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ชม
จำนวนมากมองเห็นได้เห็นพร้อม ๆ กัน นิยมนำไปประยุกต์ใช้ในการประชุม ในการเรียนการสอน
ในการนำเสนอกิจกรรมในร้านค้า เช่นการถ่านทอดสัญญาณ TV ร้านอาหาร

การต่อพ่วงอุปกรณ์ Projector
อุปกรณ์ Projector สามารถนำมาประยุกต์ใช้ โดยต่อเพื่อดึงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์โดยตรง
หรือใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead Projector)

หลักการทำงานของ Projector
ความเข้าใจการทำงานอย่างง่ายๆ ก็คือ Projector จะนำข้อมูลจากส่วนที่เป็นแหล่งภาพ
มาแปลเป็นแหล่งข้อมูลต้นแบบ ผสมผสานกับส่วนที่เป็นแหล่งของแสงที่ผลิตภายในตัว
Projector เองแล้วผ่านเลนส์ฉายภาพเพื่อนำผลของการขยายภาพไปแสดงยังจอภาพ
หรือพื้นผนังที่ต้องการ

            

ดังนั้น
ความคมชัดของข้อมูล จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของ ส่วนที่เป็นแหล่งภาพ
ความสว่างชัดของแสงที่ปรากฏบนจอภาพ จะขึ้นอยู่กับ เทคโนโลยีของ ส่วนที่เป็นแหล่งของแสง และ
ความใหญ่เล็กของภาพ จะขึ้นอยู่กับเลนส์ฉายภาพ

เทคโนโลยีของ Projector
Projector ได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น ทันสมัยขึ้น ตามวัน เวลา และเทคโนโลยีการแสดงภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

1. CRT Projector
CRT Projector เป็นเทคโนโลยีการฉายภาพรุ่นแรกๆ โดยข้อมูลจากส่วนที่เป็นแหล่งภาพจะถูกแปล
เป็นแสง 3 สี แยกเป็น 3 หลอดภาพ คือสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน และใช้เทคโนโลยีการฉายแสง
ให้มีการเหลื่อมกันที่จุดตกกระทบจึงเกิดเป็นภาพ  เทคโนโลยีนี้ เป็นเทคโนโลยีที่เก่า อุปกรณ์
Projector จะมีเครื่องที่ค่อนข้างใหญ่ มีความร้อนสูง ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับประสิทธิภพ
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ และราคาจะค่อนข้างสูง เหมาะกับการใช้งานในโฮมเธียร์เตอร์

     

2. LCD Projector
เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนจากหลอดภาพ 3 หลอด มาเป็นหลอดภาพ ประเภท เมทัล-ไฮไลท์ หรือหลอด
UHP ซึ่ง เทคโนโลยีการผลิตภาพและสี 3 สี (แดง เขียว น้ำเงิน) จะใช้เทคโนโลยีแยกแสงจากกระจก
สะท้อนกรองแสง และส่งแสงผ่านไปยัง LCD Panel รวมแสงเพื่อผสมแม่สีทำให้เกิดภาพ และส่งต่อ
ไปยังเลนส์ขยายภาพ ความสว่างของ LCD Projector สามารถทำได้สูงถึง 3,000 - 4,000 Ansi
Lumens Projector ประเภทนี้ จะมีขนาดไม่ใหญ่มากจะมีราคาไม่สูงมาก มีความคมชัด
สะดวกในการพกพา ข้อจำกัด หลอดไฟซึ่งใช้เป็นแหล่งผลิตแสง จะมีอายุการใช้งาน ประมาณ 1500-2000 ชั่วโมง 

   

3. DLP Projector
เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อยอดจาก LCD Projector โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแสง 3 สี
ที่ได้นำไปสะท้อนแสงกับกระจกบน DMD Chips และจะมีการผสมสีอย่างมีความสัมพันธ์กัน

ข้อดี
สามารถทำให้ลดกำลังส่องสว่างภายในลงไปได้มาก ขนาดของเครื่องจะเล็กลง เพราะภายในเครื่อง
จะใช้เนื้อที่น้อยกว่ารอยต่อของ Pixel จะแคบกว่า ชนิด LCD จะทำให้ภาพออกมาละเอียดกว่าข้อเสีย
สีที่ปรากฏบนจอภาพจะไม่สดใสเท่ากับ LCD แต่ในเชิงธุรกิจไม่ถือว่าเป็นข้อจำกัดมากนักอายุของ
DMD Chips จะมีช่วงเวลาการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานคล้ายกับหลอดภาพ

   

Vendor ผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยี DLP ในการผลิต Projector
Acer BenQ Casio Dell Eiki Infocus Mitsubishi NEC Optome Promerhean Sanyo
Sharp Smart Technology ViewSonic ViVitek

 

     
         
       


การเลือกซื้อ Projector
ในปัจจุบัน Projector ได้มีบริษัทผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายหลายยี่ห้อ ราคาของแต่ระรุ่นก็จะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถ ในการจัดการต้นทุนทางการตลาด ปริมาณการผลิตและขาย ดังนั้นผู้ซื้อ
ควรที่จะต้องมีสิ่งที่ต้องพิจารณาหลายประการก่อนที่จะตัดสินใจ
คำถามที่ต้องมีก่อนการตัดสินใจซื้อ

 1. นำไปใช้ประโยชน์ในงานประเภทใด เช่น
 นำไปใช้ในการประชุมตามสถานที่ต่างๆ (ต้องมีขนาดเล็ก พกพาง่าย ความละเอียดเหมาะสมกับ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้) ติดตั้งถาวรในห้องประชุม(ต้องมีฟังก์ชั่น ความใหญ่ ความละเอียด ระดับแสง
ที่ดีและเหมาะสม) ฉายภาพยนตร์ภายในบ้าน (ควรเลือกชนิด สี แสงที่เหมือนจริง ความละเอียด
ควรสัมพันธ์กับเครื่องเล่น)
2. สถานที่ติดตั้ง  
ภายในห้องมืด(ควรใช้ความสว่างที่ปานน้อย-ปานกลาง เพราะจะทำให้การมองเห็นไม่ปวดตา)
ที่โล่งแจ้ง (ควรใช้ระดับความสว่างที่มาก) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการฉายภาพ มีความละเอียดเป็นแบบใด ควรเลือกให้มี
ความละเอียดภาพที่เหมาะสม เช่นเป็นจอภาพมาตรฐาน หรือเป็นจอภาพ Wide Screen
4. ระยะในการแสดงผลของจอภาพ

ความสว่าง (Brightness)
ความสว่างของ Projector ใช้หน่วยการวัดเป็น ANSI(American National Standards Institute) 
โดยมีความหมายว่า ถ้าค่าน้อย ความสว่างจะน้อย ถ้าค่าเพิ่มมากขึ้น จะสว่างมากขึ้น ประเด็นนี้
ควรใช้พิจารณาถึง การนำไปใช้งาน เพราะหาก Projector ที่มีค่าความสว่างมากๆ จะทำให้ราคา
สูงขึ้นตามไปด้วย

ความละเอียดในการแสดงภาพ (Resolution)
ความละเอียดในการแสดงภาพ Projector ใช้การวัดเป็น Pixel (จุดสีทั้งหมดที่แสดงบนจอภาพ)
ประกอบด้วย

จอภาพมาตรฐาน (4:3)

  ประเภท  Pixel แนวตั้ง   Pixel แนวนอน
   SVGA 800  600 
   XGA 1024  768 
   SXGA 1280  1024 
  UXGA  1600  1200 

จอภาพมาตรฐาน (16:9)

  ประเภท  Pixel แนวตั้ง   Pixel แนวนอน
   WVGA 854  480 
   WSXGA 1024  576 
   WXGA 1280  1720 

ขนาดของภาพและระยะในการแสดงผล (Picture sides & Throw Distance)
เลนส์ของ Projector สามารถแสดงภาพในระยะทางประมาณ 1-9 เมตร และในระยะนี้ สามารถปรับ
Focus ทำให้ภาพเกิดความชัดเจนได้ และควรเลือกซื้อระยะให้มีความสัมพันธ์กับความสว่างของจอภาพ
ถ้าไกลมากขึ้น ควรสว่างมากขึ้น

ชนิดของเทคโนโลยี Projector
1. CRT Projector เป็นชนิดหลอดภาพ
2. LCD Projector   อุปกรณ์ จะใช้แผ่น LCD ในการผลิตสี และส่องผ่าน Prism และ ส่งออก
ไปยังเลนส์ฉายภาพ ภาพจะคมชัด สดใส สมจริง  ราคาปานกลางค่อนข้างสูง และจะมีขนาดอุปกรณ์ที่ใหญ่
3. DLP Projector DMD Chips เป็นวงจร Electronics ที่ผนึกภายในด้วยกระจกสะท้อนมากกว่า 1.3 ล้านแผ่น
จะทำหน้าที่สะท้อนแสงที่ประมวลผลอย่างมีความสัมพันธ์กันระหว่าง DMD Board กับ วงล้อสี (Color Wheel)

ระบบการเชื่อมต่อ (Connectivity)
Ports หรือช่องที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณภาพและเสียง Ports ต่างๆ อยู่ทางด้านหลังของ Projector

VGA, Mini D-Sub 15 Pin ช่องสัญญาณภาพ Computer 

   


Component Video, RGB ช่องสัญญาณภาพให้ความคมชัดสูงกว่าช่อง video และ S-Video 

   


S-Video ช่องสัญญาณภาพให้ความคมชัดสูงกว่าช่อง Video  

   

 
Composite Video ช่องสีเหลืองคือสัญญาณภาพ (video), ช่องแดงและขาวคือสัญญาณเสียง (audio) 

   


 DVI (Digital Video Interface) ช่องสัญญาณเฉพาะระบบ Digital 

   


Scart (Port สำหรับสัญญาณดาวเทียม Digital) 

   


ความยากง่ายในการหาซื้ออะไหล่ DMD Chips และหลอดภาพ
ความยากง่ายในการหาซื้ออะไหล่ DMD Chips และหลอดภาพ เพื่อเปลี่ยน
ประเด็นนี้ควรพิจารณาความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะเมื่อ Projector ซื้อมาแล้ว สิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยน
ในรอบต่อๆ ไปคือหลอดภาพ หากสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาเหมาะสม เพราะหากไม่มีอะไหล่หลอดภาพ
จำหน่ายอาจต้องมีการซื้อ Projector ตัวใหม่อีกครั้ง

การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย
Projector เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง หากเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ควรสอบถามเรื่องระยะเวลารับการประกัน
ชิ้นส่วนต่างๆ ของ Projector และหลอดภาพ อะไหล่หลังระยะเวลารับประกัน

หลอดภาพ (Projector Lamps)
หลอดภาพของ Projector ก็เหมือนกับหลอดไฟฟ้าทั่วๆ ไป คือมีอายุการใช้งานถ้าใช้งานมาก
ก็จะเสื่อมสภาพเร็วถ้าใช้งานน้อยก็จะอยู่ได้นาน ตัวหลอดจะมีการบอกอายุการใช้งานโดยบริษัทผู้ผลิต
ส่วนใหญ่จะบอกเป็นจำนวนชั่วโมง Projector บางตัวที่มีระบบประหยัดพลังงาน (Economic Mode)
ก็จะยืดอายุการใช้งานของหลอดภาพได้มากขึ้น หลอดภาพเป็นชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งของ Projector ที่สามารถ
ถอดเปลี่ยนได้แต่ก็ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า มี Projector จำนวนน้อยเท่านั้นที่เราสามารถถอด
เปลี่ยนหลอดได้เอง