ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   34,125`1262
Thanks for Shopping
 

DLP Projector

DLP (Digital Light Processing)
เป็นเทคโนโลยีการฉายภาพ Projector ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท Texas Instruments โดยมีการเปลี่ยน
นวัตกรรมหลักในการทำงานจากการฉายแสงที่ได้กระทบกับแผ่นกระจกแล้วฉายภาพสู่เลนส์

เป็นการนำเทคโนโลยีมาควบคุมกระจกเล็กๆ ภายใน DMD Chips ให้มีการนำภาพที่ได้ฉายส่องผ่าน
วงล้อสีสะท้อนเข้าสู่ DMD Chips จากนั้น DMD Chips จะถูกควบคุมด้วยระบบการฉายภาพอัจฉริยะ
โดยภายใน DMD Chips จะมีกระจกสะท้อนแสงเล็กๆ หลานล้านแผ่นอยู่ภายในเปรียบเสมือนจุด Pixel
ในแต่ละจุดที่จะไปปรากฏบนจอภาพ กระจกเล็กๆ เหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคุมเปลี่ยนทิศทางของแสงไปมา
หากต้องการใช้ ก็จะส่งแสงผ่านไปยังเลนส์ฉายภาพ หาก Pixel ใดไม่ต้องการก็จะทำการเปลี่ยนทิศทาง
ของแสงไปยังตัวดูดซับแสง

ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี DLP Projector

ว่าด้วยเรื่องความละเอียดของภาพและการปรับแต่ง
เทคโนโลยี DLP ในการสร้าง pixel ด้วยกระจกเงาเล็กๆ จำนวนหลายล้านแผ่น จะทำให้ภาพที่ได้
มีความนุ่มนวลและมี pixel ที่ชิดกันมากกว่า LCD ผลก็คือทำให้ความละเอียดของภาพที่ได้ (Resolution)
รวมถึงการปรับแต่งความสว่างของแสง (Contrast) เหนือกว่าระบบ LCD

ว่าด้วยเรื่องของน้ำหนัก
DLP Projector จะมีหลักการทำงานบนพื้นฐานของอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เป็นหลัด และ
จะถูกควบคุมการผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีของ DMD Chips จึงมีขนาดที่เล็กและควบคุมน้ำหนักได้
จึงทำให้มีความสะดวกในการพกพาเคลื่อนย้าย ส่วน LCD กระบวนการรวมแสงเพื่อส่องผ่านเลนส์
จะต้องใช้เนื้อที่ Focus ให้เหมาะสม จึงจะมีขนาดใหญ่กว่า แต่ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของ
วัสดุอุปกรณ์ Projector LCD ที่จะพัฒนาตามมา

ว่าด้วยเรื่องการลดกำลังไฟส่องสว่าง
เนื่องจากเทคโนโลยีการฉายภาพภายใน จะใช้ DMD Chips เป็นตัวสะท้อนแสงเป็นหลัก จึงทำให้มี
การลดความร้อนที่จะเกิดภายในเครื่อง รวมถึงการใช้กระแสไฟจะลดลงตามไปด้วย

ข้อเสียเปรียบของเทคโนโลยี DLP Projector

ว่าด้วยเรื่องของ Rainbow effect
ภาพที่เกิดจากเทคโนโลยี DLP Projector นั้น เกิดมาจากการใช้แสงสะท้อน DMD Chips ผ่านวงล้อสี
ในการสร้างภาพ ลักษณะนี้ทำให้ เกิด “Rainbow Effect” เนื่องจากขณะที่วงล้อสีถูกทำให้หมุนเพื่อ
ทำให้เกิดภาพอย่างต่อเนื่องอย่าง รวดเร็วนั้น ตาของเรามีความไวพอที่จะจับความเปลี่ยนแปลงได้ทัน
ทำให้เราเห็นแสงลักษณะเหมือนสีรุ้งสะท้อนออกมาจากภาพ

ว่าด้วยเรื่องของสีที่ปรากฏบนจอภาพ
ปัญหา สีบางสีอาจผิดเพี้ยน ไม่สดใส

แต่โดยรวมแล้วทางบริษัทฯ ผู้ผลิต DLP Projector Technology ยอมรับในปัญหาของ Rainbow Effect
และสีที่ไม่สดใสฉูดฉาดเหมือน LCD Projector แต่ในเชิงของการใช้งานของผู้ใช้ส่วนใหญ่ จะเน้นใช้งาน
Projector ในงาน Presentation มีความสะดวกในการพกพา  มีขนาดเล็ก มีน้ำหนักที่เบา ราคาไม่สูงมาก
มีความร้อนไม่มาก ดังนั้น จึงเข้าใจว่าจะไม่มีผลกระทบในเชิงธุรกิจมากนัก จะเห็นได้ว่า ตลาดของ
DLP Projector มีการพัฒนาเติบโตอย่างสูง ต่อเนื่องมาหลายปี