ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   34,125`1262
Thanks for Shopping
 

ตัวแทนร่วมค้า

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยตรง มีความประสงค์ รับสมัครตัวแทนร่วมค้าในทุกจังหวัด
หรือตามศูนย์การค้าสำคัญ

หากท่านสนใจ กรุณาเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์ติดต่อ
อีเมลล์
ชื่อ บริษัท/ร้านค้า (ถ้ามี)
ที่อยู่
จังหวัด

และส่งข้อมูลมายัง [email protected]