ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   34,124`1251
Thanks for Shopping
 

HE แบ่งปันความรู้เชิงเทคนิค

แบ่งปันความรู้ด้านเทคนิค

เป็นส่วนข้อมูลพิเศษ ที่จะแบ่งปันความรู้ด้านเทคนิค เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ
เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการ ซ่อม สร้าง

>- BGA Chip
>- Capacitor
>- Capacitor Tips
>- Projector Technology
>- DLP Projector
>- ซื้อใหม่หรือซ่อมดี