ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,260`1163
Thanks for Shopping
 

เปลี่ยน DMD Chip เองได้ใหม

คำแนะนำในการเปลี่ยน DMD Chip

การถอดประกอบ ไม่ยากเลยครับ คล้ายกันในทุกๆ ยี่ห้อ บางครั้ง ต่างยี่ห้อ แต่ข้างในเหมือนกันเป๊ะ ลองดูครับ
 

1. เครื่องมือ – ไขควงแฉก(ปลายแม่เหล็ก), ไขควงเช็คไฟแบบเล็ก, ไขควงหกเหลี่ยม, คีม, ผ้าสะอาด, น้ำยาทำความสะอาดเครื่อง
2. ใช้ไขควงแฉกถอดหลอดภาพบริเวณใต้เครื่องออก  (มีน๊อตประมาณ 2-3 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 1)
3. ใช้ไขควงแฉกถอดน๊อตบริเวณใต้ฐานเครื่องทุกตัว (มีน๊อตประมาณ 4-5 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 2)
4. ใช้ไขควงหกแฉกถอดน๊อตบริเวณด้านหลังเครื่อง บริเวณ VGA Port ทุกตัว (มีน๊อตประมาณ 4-8 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 3)
5. ViewSonic, Infocus, BenQ ให้ค่อยๆ ยกฝาด้านบนออกมาทางด้านหน้าเลนส์ จะปลดล็อคของ Case ทั้งหมด ส่วน Acer จะเริ่มปลดล็อคจากด้านข้างก่อน และจะยก Case บนออกทางด้านหน้าเลนส์ เหมือนกัน
6. ถอดสายไฟพัดลม สายไฟลำโพง ที่ติดกับ Case ทั้งหมด (จำไว้ด้วยนะครับ)
7. ใช้ไขควงแฉกถอดแผ่นอลูมิเนียมป้องกัน เมนบอร์ดออก – มีล็อคเล็กน้อยให้ใช้ไขควงแบนเช็คไฟเล็กๆ ช่วยแซะออก (มีน๊อตประมาณ 5-6 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 4)
8. ใช้ไขควงแฉกถอด เมนบอร์ดออก (มีน๊อตประมาณ 5-6 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 5)
9. ถอดสายไฟที่ติดอยู่กับ เมนบอร์ดออกทั้งหมด  (จำไว้ด้วยนะครับ) หลังจากตรวจดีแล้ว ให้ดึงเมนบอร์ดออก ด้านบนตรงๆ โดยระวังเพราะบริเวณใต้เมนบอร์ดจะมี Slot ยึดบอร์ดอยู่ 2 Slot, ประกอบด้วย VGA Slot จะอยู่ใกล้ๆ กับ Power Supply และ DMD Slot จะอยู่ใกล้กับ เลนส์ซูมภาพ
10. ถอดชุดวงล้อสี ระวังมากๆ (มีน๊อตประมาณ 1-2 ตัว บริเวณด้านซ้ายของเลน์ซูมภาพ – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 6)
11. ถอดชุดเลนส์ (มีน๊อตประมาณ 3 ตัว บริเวณด้านกลางของเลน์ซูมภาพ – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 7)
12. นำชุดเลนส์ออกมาเพื่อถอดน๊อตยึดแผงความร้อน DMD อยู่ 4 ตัว จะเห็นแผง DMD และ DMD Chip ติดอยู่ (มีน๊อตประมาณ 4 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 8)
13.  ใช้ไขควงแบนเล็ก ไขทวนเข็มนาฬิกาที่ DMD Socket เพื่อถอด DMD Chip ออก
14.  ทำความสะอาดทุกส่วนสัดของเครื่อง ให้สะอาด พร้อมประกอบกลับ
15.  นำ DMD Chip ชิ้นใหม่ ใส่ลงใน Socket ให้สนิท แล้วไขน๊อตล็อดตามเข็มนาฬิกาพอประมาณ
16.  .ใส่แผ่นซิลิโคลน ที่แถมมาด้วย ติดเข้าใต้บริเวณด้านใต้ DMD Chips กับแผ่นระบายความร้อน (ถ้าใหญ่ไปให้ใช้กรรไกตัดออก) ขันน๊อดยึด
17.  ประกอบกลับ ที่ละข้อๆ ย้อนตามลำดับที่ถอด1. เครื่องมือ – ไขควงแฉก(ปลายแม่เหล็ก), ไขควงเช็คไฟแบบเล็ก, ไขควงหกเหลี่ยม, คีม, ผ้าสะอาด, น้ำยาทำความสะอาดเครื่อง
2. ใช้ไขควงแฉกถอดหลอดภาพบริเวณใต้เครื่องออก  (มีน๊อตประมาณ 2-3 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 1)
3. ใช้ไขควงแฉกถอดน๊อตบริเวณใต้ฐานเครื่องทุกตัว (มีน๊อตประมาณ 4-5 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 2)
4. ใช้ไขควงหกแฉกถอดน๊อตบริเวณด้านหลังเครื่อง บริเวณ VGA Port ทุกตัว (มีน๊อตประมาณ 4-8 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 3)
5. ViewSonic, Infocus, BenQ ให้ค่อยๆ ยกฝาด้านบนออกมาทางด้านหน้าเลนส์ จะปลดล็อคของ Case ทั้งหมด ส่วน Acer จะเริ่มปลดล็อคจากด้านข้างก่อน และจะยก Case บนออกทางด้านหน้าเลนส์ เหมือนกัน
6.ถอดสายไฟพัดลม สายไฟลำโพง ที่ติดกับ Case ทั้งหมด (จำไว้ด้วยนะครับ)
7.ใช้ไขควงแฉกถอดแผ่นอลูมิเนียมป้องกัน เมนบอร์ดออก – มีล็อคเล็กน้อยให้ใช้ไขควงแบนเช็คไฟเล็กๆ ช่วยแซะออก (มีน๊อตประมาณ 5-6 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 4)
8.ใช้ไขควงแฉกถอด เมนบอร์ดออก (มีน๊อตประมาณ 5-6 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 5)
9.ถอดสายไฟที่ติดอยู่กับ เมนบอร์ดออกทั้งหมด  (จำไว้ด้วยนะครับ) หลังจากตรวจดีแล้ว ให้ดึงเมนบอร์ดออก ด้านบนตรงๆ โดยระวังเพราะบริเวณใต้เมนบอร์ดจะมี Slot ยึดบอร์ดอยู่ 2 Slot, ประกอบด้วย VGA Slot จะอยู่ใกล้ๆ กับ Power Supply และ DMD Slot จะอยู่ใกล้กับ เลนส์ซูมภาพ
10.ถอดชุดวงล้อสี ระวังมากๆ (มีน๊อตประมาณ 1-2 ตัว บริเวณด้านซ้ายของเลน์ซูมภาพ – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 6)
11.ถอดชุดเลนส์ (มีน๊อตประมาณ 3 ตัว บริเวณด้านกลางของเลน์ซูมภาพ – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 7)
12.นำชุดเลนส์ออกมาเพื่อถอดน๊อตยึดแผงความร้อน DMD อยู่ 4 ตัว จะเห็นแผง DMD และ DMD Chip ติดอยู่ (มีน๊อตประมาณ 4 ตัว – จัดเก็บไว้เป็นที่ กองที่ 8)
13.ใช้ไขควงแบนเล็ก ไขทวนเข็มนาฬิกาที่ DMD Socket เพื่อถอด DMD Chip ออก
14.ทำความสะอาดทุกส่วนสัดของเครื่อง ให้สะอาด พร้อมประกอบกลับ
15.นำ DMD Chip ชิ้นใหม่ ใส่ลงใน Socket ให้สนิท แล้วไขน๊อตล็อดตามเข็มนาฬิกาพอประมาณ
16.ใส่แผ่นซิลิโคลน ที่แถมมาด้วย ติดเข้าใต้บริเวณด้านใต้ DMD Chips กับแผ่นระบายความร้อน (ถ้าใหญ่ไปให้ใช้กรรไกตัดออก) ขันน๊อดยึด
17.ประกอบกลับ ที่ละข้อๆ ย้อนตามลำดับที่ถอด