ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   34,124`1251
Thanks for Shopping
 

หาผู้ร่วมลงทุนในกิจการ

ทางบริษัทฯ ประกาศแจ้งหาผู้ร่วมลงทุนในกิจการ

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
ทำให้บริษัทจำเป็นต้องการเปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจด้านอื่น

จึงต้องการหาผู้ลงทุนในกิจการ จำหน่ายหลอดภาพโปรเจคเตอร์ และซ่อมโปรเจคเตอร์
โดยการ จำหน่าย ขาย หรือเซ้งกิจการ 100%

ความจำเป็นในการใช้โปรเจคเตอร์
การใช้โปรเจคเตอร์ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ หน่วยงาน ราชการ เอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา
เพราะ โปรเจคเตอร์ เป็นสื่อในการฉาย ขยาย อธิบายความในการประชุมและ การสื่อสาร


แม้นว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ราคาถูกเกิดขึ้นตามมาเช่น จอภาพ LED
ก็ไม่ส่งผลต่อเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์มากนัก เพราะ
1. จอภาพ LED ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งที่มาก เมื่อติดตั้งแล้ว ทำให้สภาพห้อง แคบหรือเล็กลงไปทันที
2. จอ LED เมือเสีย หมายถึง ต้องทิ้งเครื่องไปทั้งเครื่อง
3. จอ LED เคลื่อนย้ายไม่สะดวก ต้องใช้ช่างชำนาญในการติดตั้ง ไม่สามารถพกพาได้
4. จะมีการลงทุนค่อนข้างสูง ถ้าจำเป็นต้องในห้องเรียน หรือมีห้องประชุมหลายๆ ห้อง
5. อื่นๆ
 
ด้วยความจำเป็นที่ต้องใช้โปรเจคเตอร์ในอนาคต ไปอีก 10-15 ปี จนกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทดแทน
การดำเนินธุรกิจด้าน จำหน่ายหลอดภาพโปรเจคเตอร์ จำยังเป็นธุรกิจที่ยังสามารถคงอยู่และเติบโตได้อีกมาก
เพราะการซ่อมและบำรุงรักษาโปรเจคเตอร์ เป็นเทคโนโลยี ที่ปิด
มี ช่างผู้ชำนาญงาน ที่รู้จริง ไม่มาก ตลอดจน การจัดหาอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมหาได้ยาก
ไม่มีจำหน่ายในตลาดทั่วไป

แต่ด้วยเจ้าของธุรกิจ มีอายุมากขึ้น จึงต้องการเปลี่ยนแนวทางไปทำอย่างอื่นแทน
จึงต้องการหาผู้ลงทุนในกิจการ จำหน่ายหลอดภาพโปรเจคเตอร์ และซ่อมโปรเจคเตอร์ แทน

ในการ จำหน่าย ขายกิจการ หรือเซ้งกิจการนี้ รวมถึง

1. มีก่ารถ่ายทอด อบรมความรู้เฉพาะ ที่ใช้ในการซ่อม (Transfer Knowlage) ให้ เป็นเวลา 3 เดือน
2. Tooling Test, เครื่องทดสอบ และเครื่องมือในการตรวจสอบซ่อม
3. ส่งต่อ Vendor ต้นทางวิธีการจัดซื้อ จัดหาอะไหล่ และวิธีการนำเข้า และผู้ให้คำปรึกษาทางเทคนิค จากต่างประเทศ
4. Lamp Inventory สต๊อกหลอดภาพและสต๊อกสินค้าคงคลัง
5. Website Domain : www.winboardtechnology.com
6. เครื่องมือในการดำเนินกิจการทั้งหมด


คุณสมบัติของผู้ซื้อกิจการ
1. ต้องเป็นผู้รักในงาน การให้บริการ และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
2. มีช่าง ที่จะเข้ารับการฝึก และอบรมพัฒนา
3. มีเจ้าหน้าที่ Admin รับงาน ระบบภายใน ทั้ง Inventory Control และระบบการจัดการเอกสารภายใน
4. สามารถดำเนินกิจการต่อได้ทันที

สนใจติดต่อ คุณพายุ 080-416-5988