ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
-เครื่องทดสอบ จอ LCD LED
 
left   11,826`484
Thanks for Shopping
 

HE ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ DMD Chip
จอภาพ LCD Notebook และอื่นๆ เช่น 

- ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
- การรับประกันสินค้า
- การชำระเงินและการจัดส่ง