ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   34,120`1211
Thanks for Shopping
 

HE คำถาม ข้อสงสัย ที่พบบ่อย

คำถาม ข้อสงสัย ที่พบบ่อย

หลายๆ ท่าน มีข้อสงสัยในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการซ่อม โปรเจคเตอร์
เราจึงได้รวบรวมหัวข้อของคำถาม ต่างๆ มาจัดหมวดหมู่ไว้
เพื่อความเข้าใจ และอาจเป็นประโยชน์ต่อท่านได้ ไม่มากก็น้อย