ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   34,111`1124
Thanks for Shopping
 

ตัวแทนให้บริการทั่วประเทศ

ขณะนี้ทางบริษัทกำลังรวบรวมและพิจารณาสมาชิก ผู้ให้บริการจำหน่ายและเปลี่ยนอะไหล่โปรเจคเตอร์
ในทุกจังหวัด หากร้านค้าใดสนใจ โปรด E-Mail ติดต่อด่วน จำนวนจำกัด
================================================

ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกตัวแทนร่วมค้าเดิม เนื่องจาก
ขาดการติดต่อประสานงานการซื้อขายเกิน 3 เดือน
และกำลังตรวจสอบและคัดเลือกตัวแทนร่วมค้าประจำในแต่ละจังหวัดใหม่


ตัวแทนให้บริการ และจำหน่ายทั่วประเทศ

ภาคเหนือ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ภาคตะวันออก

 
ภาคกลาง


ภาคตะวันตก


ภาคใต้