ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,246`1022
Thanks for Shopping
 

เกี่ยวกับเรา


บริษัท วินบอร์ดเทคโนโลยี จำกัด


ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 
เพื่อจำหน่ายหลอดภาพ และอะไหล่โปรเจคเตอร์โดยเฉพาะ
สนับสนุน งานบริการ งานซ่อมโปรเจคเตอร์ ของร้านซ่อม Repair Shop ทั่วประเทศ 
ตลอดจนจัดจำหน่ายโดยตรงกับลูกค้าองค์กรและผู้ใช้งานทั่วไป

กลุ่มสินค้า อะไหล่ Projector DMD Chip 
(อะไหล่โปรเจคเตอร์ แก้ไขปัญหาภาพเป็นจุดของ DLP Projector)

กลุ่มสินค้า อะไหล่ Projector Lamp 
(อะไหล่หลอดภาพโปรเจคเตอร์ แก้ไขปัญหาประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเปลี่ยนหลอดเพียงอย่างเดียว)

กลุ่มสินค้า อะไหล่ Electronic / IC Part 
(สำหรับงานซ่อม Mainboard Computer ของคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ)

กลุ่มสินค้า อะไหล่ จอภาพ โน๊ตบุคคอมพิวเตอร์
(สนับสนุนงานซ่อม Notebook ยี่ห้อ Acer, HP, Dell และ Lenov)

จากการดำเนินงาน ด้านการจำหน่ายหลอดภาพ และซ่อมโปรเจคเตอร์ เพียงอย่างเดียว
เรามั่นใจได้ว่า เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโปรเจคเตอร์
และทำให้ลูกค้า มั่นใจได้เช่นกันว่า จะสามารถมั่นใจ ในสินค้า และบริการได้ มากน้อยเพียงใด

ประกอบกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ก้าวล่วงผ่านมากว่า 3 ปี บนพื้นฐานการจำหน่ายผ่านช่องทาง
Internet Online, ดำเนินกิจการภายใต้รูปแบบ นิติบุคคล บริษัทจำกัด,
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)