ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,237`934
Thanks for Shopping
 

แผนที่บริษัท

ทางบริษัทฯ ได้ทำการย้ายบริษัท เพื่อรองรับลูกค้า และรองรับปริมาณเครื่องซ่อม
ที่ส่งมาทั้งต่างจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ซึ่งที่ทำการสำนักงานใหญ่ แห่งใหม่ จะเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

แผนที่บริษัท

แผนที่ Google Map