ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,240`964
Thanks for Shopping
 

การชำระเงิน และจัดส่ง

ราคาสินค้าที่แสดงบนหน้าร้านค้า
ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง (ยกเว้นสินค้าพิเศษ หลอดภาพโปรเจคเตอร์และอะไหล่ DMD Chip)
ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้ยึดราคา ในการสอบถามในแต่ละครั้ง ก่อนชำระเงิน
กรุณาแจ้งหมายเลขประจำดัวผู้เสียภาษี ชื่อที่อยู่

ราคาค่าบริการจัดส่งพัสดุถึงมือผู้รับ ด่วนพิเศษ
กรณีสินค้าขนาดเล็ก ค่าจัดส่ง 100 บาท,
กรณีสินค้าขนาดใหญ่ ค่าจัดส่ง 200 บาท
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ และ DMD Chips ฟรีค่าจัดส่ง
ค่าบริการ รับ-ส่ง เครื่องซ่อมในกรุงเทพและปริมณฑล 500 บาท

การชำระเงิน
บริษัทมีเจตนาจัดทำเวปไซต์ เพื่อเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าบริษัทเท่านั้น
สินค้ามีข้อมูลในเชิงเทคนิคค่อนข้างสูง บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการจำหน่ายโดยตรงตรงผ่านระบบ Online
ในกรณีสนใจในรายการสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่


ระยะเวลาการจัดส่ง
ทางบริษัทฯ จะทำการประสานงานจัดส่งสินค้าให้ท่าน หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
กรณีมีสินค้าใน Stock พร้อมส่ง จะจักส่งให้ในวันทำการถัดไป
กรณีสินค้าหมด จะทำการสั่งซื้อและนำเข้าประมาณ 3 วันทำการ และจัดส่งให้ ภายใน 1 วันทำการ

ขอบคุณที่ใช้บริการ