ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   34,123`1242
Thanks for Shopping
 

BGA Chip

BGA Chipset (Ball Grid Array) เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ รูปแบบ ที่มีลักษณะพื้นผิว
ในการเชื่อมต่อกับแผงวงจรเป็นปุ่มโลหะตารางบอลแทนสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อแบบหมุด
ซึ่ง BGA นี้จะช่วยให้กระแสไฟฟ้าระหว่างโปรเซสเซอร์และเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดย BGA จะมีความต้านทานต่ำ ลดความร้อนที่เกิดจากการ
ไหลเวียนของกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้การสื่อสาร ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น

 

                 

 Vendor ผู้ผลิต Chipsets

ในปัจจุบัน มีผู้ผลิต Chipset เพื่อสนับสนุนงานด้านการผลิตหรือซ่อม Mainboard Computer
จำนวนมาก ซึ่งในแต่ละ Vendor จะมีความชำนาญเฉพาะในการจัดการส่วนของการทำงานบน
Mainboard Computer ต่างกัน เช่น

 

SIS Chips
ATI Chips
Intel Chips
AMD Chips
nVidia Chips
VIA Chips