ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
ไปรษณีย์ไทย
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
-เครื่องทดสอบ จอ LCD LED
 
left   3,983`1281
Thanks for Shopping
 
ตระกร้าสินค้า
0 รายการ
 

Capacitor Tips

ความสำคัญของ Capacitor ในการซ่อม Mainboard Computer

ปัญหาในการซ่อมของ Mainboard Computer โดยเฉพาะเครื่อง PC ที่พบในปัจจุบัน โดยเกิดอาการ
เครื่องแฮงค์ ค้าง มักเกิดจาก ภาคจ่ายกระแสไฟมีสภาพเสื่อม มีไฟกระตุก กระชาก ทำให้จ่ายไฟ
เข้าสู่ Mainboard ไม่เรียบ Engineer  จะต้องทำการเปลี่ยนCapacitor ทุกตัวที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ
โดยการเปลี่ยน Capacitor นั้นจะต้องใช้ Capacitor ค่าเท่าเดิม เช่น 1000uF/6.3V,1500uF/6.3V,
1800uF/6.3V, 2700uF/6.3V, 3900uF/6.3V และข้อสำคัญของ Capacitor ที่นำมาทดแทน Capacitor
ต้องสามารถทนความร้อนสูงถึง 105 องศา

หากใช้ Capacitor ที่ทนความร้อนต่ำกว่า 105 องศา อาจทำให้ Clock, I/O และ CPU เสียหายได้