ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   34,113`1142
Thanks for Shopping
 

IC อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์

Electronics / IC Part ทางเราได้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
เพื่อใช้ในงานซ่อม Mainboard Computer โดยตรง
โดยได้แบ่งหมวดหมู่สินค้าตามยี่ห้อ ของ IC เพื่อความสะดวกในการค้นหา ดังนี้

  • SIS Chips,
  • ATI Chips,
  • Intel Chips,
  • AMD Chips,
  • nVidia Chips,
  • LAN Chips,
  • Sound Chips,
  • Capacitor,
  • CMOS Battery,
  • IC อื่นๆ

ส่วนรายการ IC เบอร์ใดที่ต้องการ และไม่มีในรายการสินค้า ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาที่เราได้โดยตรง
เพราะเบอร์ IC, Chip มีค่อนข้างมาก ในกรณีที่ไม่มีใน Stock เราสามารถนำเข้ามาเพื่อสนับสนุนงานของท่านได้

SIS Chips
SIS Chips
ATI Chips
ATI Chips
Intel Chips
Intel Chips
AMD Chips
AMD Chips
nVidia Chips
nVidia Chips
LAN Chips
LAN Chips
Sound Chips
Sound Chips
Capacitor
Capacitor
CMOS Battery
CMOS Battery
Other IC
Other IC