ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,263`1194
Thanks for Shopping
 

ATI Chips

เรียงลำดับโดย:
218S4RBSA12G
218S4RBSA12G
IC 218S4RBSA12G
500.-  
216-0728014
216-0728014
IC 216-0728014
650.-  
216-0774007
216-0774007
IC 216-0774007
650.-