ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   26,698`442
Thanks for Shopping
 

Intel Chips

เรียงลำดับโดย:
BD82Q57_SLGZW
BD82Q57_SLGZW
IC BD82Q57_SLGZW
700.-  
BD82H67_QNJ4
BD82H67_QNJ4
IC BD82H67_QNJ4
950.-  
BD82HM55_SLGZS
BD82HM55_SLGZS
IC BD82HM55_SLGZS
450.-  
BD82HM65_QNJH
BD82HM65_QNJH
IC BD82HM65_QNJH
720.-  
AF82801IBM_SLB8Q
AF82801IBM_SLB8Q
IC AF82801IBM_SLB8Q
325.-  
AF82801IEM_SLB8P
AF82801IEM_SLB8P
IC AF82801IEM_SLB8P
325.-  
AF82801JDO_SLG8U
AF82801JDO_SLG8U
IC AF82801JDO
325.-  
AF82801JIR_SLB8S
AF82801JIR_SLB8S
IC AF82801JIR_SLB8S
325.-  
BD82H57_SLGZL
BD82H57_SLGZL
IC BD82H57_SLGZL
950.-  
BD82H61_SLJ4B
BD82H61_SLJ4B
IC BD82H61_SLJ4B
650.-  
NH82801GB_QJ01ES
NH82801GB_QJ01ES
IC NH82801GB_QJ01ES
345.-  
NH82801GB_SL8FX
NH82801GB_SL8FX
IC NH82801GB_SL8FX
345.-  
NH82801HBM_SLA5Q
NH82801HBM_SLA5Q
IC NH82801HBM_SLA5Q
Contact Us
NH82801HO_SL9MM
NH82801HO_SL9MM
IC NH82801HO_SL9MM
Contact Us
WG82578DM
WG82578DM
IC WG82578DM
135.-  
AF82801IBM_SLB8Q(TAIWAN)
AF82801IBM_SLB8Q(TAIWAN)
IC AF82801IBM_SLB8Q(TAIWAN)
325.-