ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,265`1213
Thanks for Shopping
 

Capacitor

Capacitor  replacement for Mainboard Repair

บริษัท วินบอร์ดเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Capacitor เพื่อใช้ในงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ LCD LED และ Power Supply

เรียงลำดับโดย:
C1000uF/25V
C1000uF/25V
Capacitor
Ca
C1000uF/6.3V
C1000uF/6.3V
Capacitor
Ca
C1000uF/16V
C1000uF/16V
Capacitor
Ca
C1500uF/16V
C1500uF/16V
Capacitor
Ca
C1800uF/16V
C1800uF/16V
Capacitor
Ca
C1800uF/6.3V
C1800uF/6.3V
Capacitor
Ca
C2200uF/6.3V_1
C2200uF/6.3V_1
Capacitor
Ca
C2200uF/6.3V_2
C2200uF/6.3V_2
Capacitor
Ca
C220uF/16V
C220uF/16V
Capacitor
Ca
C220uF/2.5V(CVDS)
C220uF/2.5V(CVDS)
Capacitor
Ca
C220uF/50V
C220uF/50V
Capacitor
Ca
C220uF/6.3V
C220uF/6.3V
Capacitor
Ca
C330uF/2.5V(Yellow)
C330uF/2.5V(Yellow)
Capacitor
Ca
C330uF/25V
C330uF/25V
Capacitor
Ca
C330uF/6.3V
C330uF/6.3V
Capacitor
Ca
C1500uF/6.3V
C1500uF/6.3V
Capacitor
Ca