ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   26,700`462
Thanks for Shopping
 

Sound Chips

เรียงลำดับโดย:
ALC269
ALC269
IC ALC269
120.-  
ALC271X
ALC271X
IC ALC271X
120.-  
ALC663
ALC663
IC ALC663
120.-  
ALC889X
ALC889X
IC ALC889X
120.-  
IT8502E(JXA)
IT8502E(JXA)
IC IT8502E(JXA)
185.-  
IT8502E(KXT)
IT8502E(KXT)
IC IT8502E(KXT)
185.-  
IT8512E(JXA)
IT8512E(JXA)
IC IT8512E(JXA)
185.-  
IT8718F-S(DXS)
IT8718F-S(DXS)
IC IT8718F-S(DXS)
185.-  
IT8718F-S(GXS)
IT8718F-S(GXS)
IC IT8718F-S(GXS)
185.-  
RTL8111E_AJE12K1
RTL8111E_AJE12K1
IC RTL8111E_AJE12K1
440.-  
RTL8204L
RTL8204L
IC RTL8204L
190.-  
RTL8211CL_G939(TAIWAN)
RTL8211CL_G939(TAIWAN)
IC RTL8211CL_G939(TAIWAN)
270.-  
IT8718F-S(GXA)
IT8718F-S(GXA)
IC IT8718F-S(GXA)
185.-  
IT8721F-(CXS)
IT8721F-(CXS)
IC IT8721F-(CXS)
185.-  
RTL8101E
RTL8101E
IC RTL8101E
410.-