ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,270`1265
Thanks for Shopping
 

Other IC

เรียงลำดับโดย:
0E128_NEC_TOKIN
0E128_NEC_TOKIN
IC 0E128_NEC_TOKIN
125.-  
09N03LA
09N03LA
IC 09N03LA
85.-  
25Q16BVSIG
25Q16BVSIG
IC 25Q16BVSIG
85.-  
25Q32BVSIG
25Q32BVSIG
IC 25Q32BVSIG
85.-  
25Q64BVSIG
25Q64BVSIG
IC 25Q64BVSIG
95.-  
25Q80BVSIG
25Q80BVSIG
IC 25Q80BVSIG
115.-  
25X40BVNIG
25X40BVNIG
IC 25X40BVNIG
140.-  
060N03
060N03
IC 060N03
130.-  
62566DM
62566DM
IC 62566DM
Contact Us
AMS1085CD
AMS1085CD
IC AMS1085CD
75.-  
AO4468
AO4468
IC AO4468
75.-  
AOB414
AOB414
IC AOB414
75.-  
AOD404
AOD404
IC AOD404
75.-  
AP4800CGM-HF
AP4800CGM-HF
IC AP4800CGM-HF
120.-  
APM2556N
APM2556N
IC APM2556N
175.-  
AR8151-A
AR8151-A
IC AR8151-A
175.-