ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,271`1273
Thanks for Shopping
 

nVidia Chips

เรียงลำดับโดย:
G84-600-A2
G84-600-A2
IC G84-600-A2
1,200.-  
G86-620-A2
G86-620-A2
IC G86-620-A2
1,200.-  
GF-GO7300-N-A3
GF-GO7300-N-A3
IC GF-GO7300-N-A3
950.-  
MCP67MV-A2
MCP67MV-A2
IC MCP67MV-A2
Contact Us
MCP77MH-A2
MCP77MH-A2
IC MCP77MH-A2
650.-  
N10M-GE1-S
N10M-GE1-S
IC N10M-GE1-S
Contact Us
N12P-GS-A1
N12P-GS-A1
IC N12P-GS-A1
Contact Us
NF-7050-620I-A2
NF-7050-620I-A2
IC NF-7050-620I-A2
Contact Us
NF-G6150-N-A2
NF-G6150-N-A2
IC NF-G6150-N-A2
Contact Us