ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,271`1273
Thanks for Shopping
 

AMD Chips

เรียงลำดับโดย:
216-0674026
216-0674026
IC 216-0674026
1,750.-  
218-0697014
218-0697014
IC 218-0697014
650.-  
218-0792006
218-0792006
IC 218-0792006
650.-  
218S7EBLA12FG
218S7EBLA12FG
IC 218S7EBLA12FG
345.-  
218-0697020
218-0697020
IC 218-0697020
650.-