ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,236`923
Thanks for Shopping
 

CMOS Battery

CMOS Battery  replacement for mainboard repair

บริษัท วินบอร์ดเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CMOS Battery ราคาย่อมเยา 

เรียงลำดับโดย:
CR1220(3V)
CR1220(3V)
IC CR1220(3V)
Contact Us
CR2032(3V)
CR2032(3V)
IC CR2032(3V)
35.-  
CR2032CL-3(3V)
CR2032CL-3(3V)
IC CR2032CL-3(3V)
55.-  
CR2016(3V)
CR2016(3V)
IC CR2016(3V)
44.-