ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,244`1002
Thanks for Shopping
 

DLP Projector InFocus

Infocus Projector DMD chips Replacement

จำหน่าย DMD Chip ของ TI (Texas instrument) เพื่อแก้อาการเสีย ภาพเป็นจุด ดาวกระจาย
หรือ เส้นขวางนอน เส้นแนวตั้ง 

สินค้า Infocus Projector DMD Chips ที่จำหน่าย เป็น อะไหล่ใหม่ ของแท้
นำเข้ามาจำหน่าย ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีรับประกัน


หากราคาต่ำกว่านี้ สันนิฐานไว้ก่อนเลย ว่าเป็น สินค้า Reball หรือ เคยถอดมาจากเครื่องเก่าที่เคยใช้งานมาแล้ว

หากใช้อะไหล่เก่านำมาเปลี่ยนแม้นว่าจะถูกกว่า อายุการใช้งาน และการเสื่อมสภาพ 
จะถูกนับต่อจากเดิม ตามที่ได้มีการใช้งานมาแล้ว ไม่นานท่านจะพบปัญหาเดิมๆ เสียเงินมากกว่าเดิม

DMD Chip จะเป็นอะไหล่สิ้นเปลือง มีอายุการใช้งานประมาณ 1,800-2,400 ชั่วโมง

(ขออภัย หากต้องการทราบราคาอะไหล่ กรุณา Register Account เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ)

Select Projector Model :
เรียงลำดับโดย:
DLP Projector InFocus IN104
DLP Projector InFocus IN104
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN105
DLP Projector InFocus IN105
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN1110
DLP Projector InFocus IN1110
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN102
DLP Projector InFocus IN102
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN1100
DLP Projector InFocus IN1100
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN112
DLP Projector InFocus IN112
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN1124
DLP Projector InFocus IN1124
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN114
DLP Projector InFocus IN114
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN114ST
DLP Projector InFocus IN114ST
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN12
DLP Projector InFocus IN12
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN122
DLP Projector InFocus IN122
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN1501
DLP Projector InFocus IN1501
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN2102
DLP Projector InFocus IN2102
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN2102EP
DLP Projector InFocus IN2102EP
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN2112
DLP Projector InFocus IN2112
TI DMD Chip

DLP Projector InFocus IN2114
DLP Projector InFocus IN2114
TI DMD Chip

InFocus IN102 InFocus IN104 InFocus IN105 InFocus IN1100
InFocus IN1110 InFocus IN112 InFocus IN1124 InFocus IN114
InFocus IN114ST InFocus IN12 InFocus IN122 InFocus IN1501
InFocus IN2102 InFocus IN2102EP InFocus IN2112 InFocus IN2114
InFocus IN2124 InFocus IN25 InFocus IN27 InFocus IN27W
InFocus IN5552L InFocus LPX16 InFocus LPX17 InFocus LPX6
InFocus LPXS1