ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,257`1134
Thanks for Shopping
 

DLP Projector ViewSonic

ViewSonic Projector DMD chips Replacement

จำหน่าย DMD Chip ของ TI (Texas instrument) เพื่อแก้อาการเสีย ภาพเป็นจุด ดาวกระจาย
หรือ เส้นขวางนอน เส้นแนวตั้ง 

สินค้า ViewSonic
 Projector DMD Chips ที่จำหน่าย เป็น อะไหล่ใหม่ ของแท้ 

นำเข้ามาจำหน่าย ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีรับประกัน

หากราคาต่ำกว่านี้ สันนิฐานไว้ก่อนเลย ว่าเป็น สินค้า Reball หรือ เคยถอดมาจากเครื่องเก่าที่เคยใช้งานมาแล้ว

หากใช้อะไหล่เก่านำมาเปลี่ยนแม้นว่าจะถูกกว่า อายุการใช้งาน และการเสื่อมสภาพ 
จะถูกนับต่อจากเดิม ตามที่ได้มีการใช้งานมาแล้ว ไม่นานท่านจะพบปัญหาเดิมๆ เสียเงินมากกว่าเดิม

DMD Chip จะเป็นอะไหล่สิ้นเปลือง มีอายุการใช้งานประมาณ 1,800-2,400 ชั่วโมง

(ขออภัย หากต้องการทราบราคาอะไหล่ กรุณา Register Account เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ)

Select Projector Model :
เรียงลำดับโดย:
DMD Projector ViewSonic Cine5000
DMD Projector ViewSonic Cine5000
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5112
DLP Projector ViewSonic PJD5112
TI DMD Chip

DLP Projector ViewSonic PJD5123
DLP Projector ViewSonic PJD5123
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5126
DLP Projector ViewSonic PJD5126
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5152
DLP Projector ViewSonic PJD5152
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5211
DLP Projector ViewSonic PJD5211
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5221
DLP Projector ViewSonic PJD5221
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5223
DLP Projector ViewSonic PJD5223
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5231
DLP Projector ViewSonic PJD5231
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5351
DLP Projector ViewSonic PJD5351
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5352
DLP Projector ViewSonic PJD5352
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5353
DLP Projector ViewSonic PJD5353
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD5523W
DLP Projector ViewSonic PJD5523W
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD6251
DLP Projector ViewSonic PJD6251
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD6253
DLP Projector ViewSonic PJD6253
TI DMD Chip
Contact Us
DLP Projector ViewSonic PJD6353S
DLP Projector ViewSonic PJD6353S
TI DMD Chip
Contact Us
ViewSonic Cine5000 ViewSonic PJD5112 ViewSonic PJD5123 ViewSonic PJD5126
ViewSonic PJD5152 ViewSonic PJD5211 ViewSonic PJD5221 ViewSonic PJD5223
ViewSonic PJD5231 ViewSonic PJD5351 ViewSonic PJD5352 ViewSonic PJD5353
ViewSonic PJD5523W ViewSonic PJD6251 ViewSonic PJD6253 ViewSonic PJD6353S
ViewSonic PJD6381 ViewSonic PJD6531w ViewSonic PJD6553w ViewSonic PJD7382
ViewSonic PJD7383 ViewSonic PJD7383i ViewSonic PJD7583w ViewSonic PJD7583wi
ViewSonic Pro8300 ViewSonic Pro8400 ViewSonic Pro8450W ViewSonic Pro8500
ViewSonic PJ256D ViewSonic PJ260D ViewSonic PJ402D ViewSonic PJ503D
ViewSonic PJ513 ViewSonic PJ513D ViewSonic PJ560D ViewSonic PJD5111
ViewSonic PJD5122 ViewSonic PJD6211 ViewSonic PJD6221 ViewSonic PJD6241