ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,271`1273
Thanks for Shopping
 

DLP Projector Casio

Casio Projector DMD chips Replacement

จำหน่าย DMD Chip ของ TI (Texas instrument) เพื่อแก้อาการเสีย ภาพเป็นจุด ดาวกระจาย
หรือ เส้นขวางนอน เส้นแนวตั้ง 

สินค้า Casio Projector DMD Chips ที่จำหน่าย เป็น อะไหล่ใหม่ ของแท้
นำเข้ามาจำหน่าย ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีรับประกัน


หากราคาต่ำกว่านี้ สันนิฐานไว้ก่อนเลย ว่าเป็น สินค้า Reball หรือ เคยถอดมาจากเครื่องเก่าที่เคยใช้งานมาแล้ว

หากใช้อะไหล่เก่านำมาเปลี่ยนแม้นว่าจะถูกกว่า อายุการใช้งาน และการเสื่อมสภาพ 
จะถูกนับต่อจากเดิม ตามที่ได้มีการใช้งานมาแล้ว ไม่นานท่านจะพบปัญหาเดิมๆ เสียเงินมากกว่าเดิม

DMD Chip จะเป็นอะไหล่สิ้นเปลือง มีอายุการใช้งานประมาณ 1,800-2,400 ชั่วโมง

(ขออภัย หากต้องการทราบราคาอะไหล่ กรุณา Register Account เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ)

Select Projector Model :
เรียงลำดับโดย:
DLP Projector Casio XJ-A141
DLP Projector Casio XJ-A141
TI DMD Chip

DLP Projector Casio XJ-A145
DLP Projector Casio XJ-A145
TI DMD Chip

DLP Projector Casio XJ-A150
DLP Projector Casio XJ-A150
TI DMD Chip

DLP Projector Casio XJ-A155
DLP Projector Casio XJ-A155
TI DMD Chip

DLP Projector Casio XJ-M140
DLP Projector Casio XJ-M140
TI DMD Chip

DLP Projector Casio XJ-M145
DLP Projector Casio XJ-M145
TI DMD Chip

DLP Projector Casio XJ-M150
DLP Projector Casio XJ-M150
TI DMD Chip

DLP Projector Casio XJ-M155
DLP Projector Casio XJ-M155
TI DMD Chip

DLP Projector Casio XJ-A130
DLP Projector Casio XJ-A130
TI DMD Chip

DLP Projector Casio XJ-A135
DLP Projector Casio XJ-A135
TI DMD Chip

DLP Projector Casio XJ-A140
DLP Projector Casio XJ-A140
TI DMD Chip

Casio XJ-A130 Casio XJ-A135 Casio XJ-A140 Casio XJ-A141
Casio XJ-A145 Casio XJ-A150 Casio XJ-A155 Casio XJ-M140
Casio XJ-M145 Casio XJ-M150 Casio XJ-M155