ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   26,698`442
Thanks for Shopping
 

อุปกรณ์ป้องกัน COVID 19

จำหน่าย
อุปกรณ์พิเศษ ป้องกัน COVID-19
ปืนวัดอุณหภูมิ อินฟาเรท
หน้ากากอนามัย(แถมฟรี เมื่อซื้ออะไหล่หลอดภาพโปรเจคเตอร์)

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรท
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรท
หน้ากากอนามัย N95
หน้ากากอนามัย N95