ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
-เครื่องทดสอบ จอ LCD LED
 
left   1,479`311
Thanks for Shopping
 

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรท

เรียงลำดับโดย:
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด
2,380.- 1,780.-