ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   34,128`1292
Thanks for Shopping
 

อะไหล่จอภาพ LCD LED

LCD, LED Screen  replacement for Notebook

บริษัท วินบอร์ดเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย LCD Screen และ LED Screen เพื่องานซ่อมเปลี่ยนจอภาพ

LCD, LED Screen
ที่ได้นำเข้ามา เป็นจอภาพที่มีคุณภาพเกรด A ตามมาครฐานของเจ้าของ Brand ยี่ห้อชั้นนำ ประกอบด้วย
Acer, HP, Dell, Lenovo, Sony และยื่ห้ออื่นๆ

ขนาด Screen เป็นชนิดมาตรฐาน 8.9", 10.1", 12.1", 13.3", 14.0", 14.1" 15.6"

จอภาพ 8.9 inc
จอภาพ 8.9 inc
จอภาพ 10.1 inc
จอภาพ 10.1 inc
จอภาพ 11.6 Inc
จอภาพ 11.6 Inc
จอภาพ 12.1 inc
จอภาพ 12.1 inc
จอภาพ 13.3 inc
จอภาพ 13.3 inc
จอภาพ 14.0 inc
จอภาพ 14.0 inc
จอภาพ 14.1 inc
จอภาพ 14.1 inc
จอภาพ 15.4 inc
จอภาพ 15.4 inc