หมวดหมู่สินค้า
 
ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,246`1022
Thanks for Shopping
 

หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Optoma

จำหน่ายหลอดภาพ Projector Optoma ไม่รวมโคมของหลอดภาพ,
จำหน่าย/ขายหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ของแท้ ราคายุติธรรม ส่งทั่วประเทศ พร้อมรับประกัน
Projector for sale Original brand Free EMS Delivery included warranty

หน้าที่ของโคมหลอดภาพ(Housing)
โดยปกติ หน้าที่ของโคมหลอดภาพ(Housing) จะมีคุณสมบัติ และหน้าที่เป็นเพียง 
ประคองหลอดภาพ ให้อยู่ในจุด หรือตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ขยับไปมา
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการฉายภาพแม้แต่น้อย
ดังนั้น ในเชิ่งเทคนิค ไม่แตก ไม่เสีย ก็ไม่ควรที่จะต้องเสียเงินเปลี่ยน
(เปรียบเหมือน ไฟหน้ารถยนต์ ไฟส่องสว่างภายในบ้าน)

เปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์  เฉพาะหลอดภาพอย่างเดียว
จะทำให้ ประหยัดเงิน ในกระเป๋ากว่า 10-50%

Select Projector Model :
เรียงลำดับโดย:
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma DH1010
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma DH1010
BR Lamp BL-FP230D

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma DS316
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma DS316
BR Lamp BL-FU185A

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma DW318
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma DW318
BR Lamp BL-FU185A

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma DX319
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma DX319
BR Lamp BL-FU185A

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma DX623
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma DX623
BR Lamp BL-FU185A

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EP730
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EP730
BR Lamp SP.83401.001

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EP735
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EP735
BR Lamp SP.83401.001

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma ES526L
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma ES526L
BR Lamp BL-FU185A

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EW531
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EW531
BR Lamp BL-FU185A

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EW539
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EW539
BR Lamp BL-FU185A

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EX531
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EX531
BR Lamp BL-FU185A

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EX536
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EX536
BR Lamp BL-FU185A

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EX612
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma EX612
BR Lamp BL-FP230D

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma HD180
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma HD180
BR Lamp BL-FP230D

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma HD200X
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma HD200X
BR Lamp BL-FP230D

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma HD20X
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Optoma HD20X
BR Lamp BL-FP230D

Optoma DH1010 Optoma DS316 Optoma DW318 Optoma DX319
Optoma DX623 Optoma EP730 Optoma EP735 Optoma ES526L
Optoma EW531 Optoma EW539 Optoma EX531 Optoma EX536
Optoma EX612 Optoma HD180 Optoma HD200X Optoma HD20X
Optoma HD2200 Optoma HD66 Optoma HD6700 Optoma HW536
Optoma PRO160S Optoma PRO250X Optoma PRO350W Optoma PRO8000
Optoma TH1020 Optoma TW536 Optoma TW615-GOV Optoma TX612
Optoma DS216 Optoma DS303 Optoma DX211 Optoma DX602
Optoma DX609I Optoma EP706 Optoma EP707 Optoma EP708E
Optoma EP709 Optoma EP712 Optoma EP720 Optoma EP721I
Optoma EP726 Optoma EP726V Optoma EP727I Optoma EP732H
Optoma ES526 Optoma EW533ST Optoma EW615 Optoma EX531P
Optoma EX540 Optoma EX542 Optoma EX615 Optoma GT360
Optoma GT7000 Optoma HD20 Optoma HD22 Optoma HD67
Optoma PRO150S Optoma PRO200X Optoma PRO360W Optoma RS528
Optoma TS526 Optoma TW615-3D Optoma TX540 Optoma TX551
Optoma TX650 Optoma EH1020 Optoma HD20LV Optoma TX615
Optoma DS316L Optoma DX319P Optoma ET766XE Optoma EW536
Optoma EX536L Optoma HD600X Optoma HD67N Optoma PRO260X
Optoma TX536 Optoma EX330 Optoma ES523ST Optoma EX540I
Optoma EX542I Optoma GT700 Optoma GT720 Optoma PRO180ST
Optoma PRO450W Optoma TX542 Optoma EP721 Optoma EP721MX
Optoma EP726I Optoma EP727 Optoma EP727MX Optoma GT3000
Optoma TS721 Optoma TX727 Optoma DS302 Optoma DX603
Optoma EP706S Optoma EP708 Optoma EP708S Optoma EP709S
Optoma EP712E Optoma TS350 Optoma DS219 Optoma DS305
Optoma DS305R Optoma DS306 Optoma DS306I Optoma DS309
Optoma DS309I Optoma DS317 Optoma DS611 Optoma DX605
Optoma DX605R Optoma DX606 Optoma DX606I Optoma DX606V
Optoma DX609 Optoma DX609V Optoma DX612 Optoma DX617
Optoma EH1060 Optoma EP716 Optoma EP719 Optoma EP719R
Optoma EP723 Optoma EP723MX Optoma EP728 Optoma EP728I
Optoma ES520 Optoma ES522 Optoma ES530 Optoma EW628
Optoma EX530 Optoma EX532 Optoma EX533P Optoma EX631
Optoma EX779 Optoma EX779I Optoma EX779P Optoma TH1060
Optoma TS725 Optoma TX532 Optoma TX735 Optoma TX779
Optoma 3DS1 Optoma 3DW1 Optoma DP7249 Optoma DP7259
Optoma DS211 Optoma DS322 Optoma DS323 Optoma DS325
Optoma DS326 Optoma DS327 Optoma DS329 Optoma DS339
Optoma DS512 Optoma DS550 Optoma DS551 Optoma DS5-XL
Optoma DS603 Optoma DS605 Optoma DSV0502 Optoma DV10
Optoma DV11 Optoma DV20A Optoma DVD100 Optoma DW312
Optoma DW326 Optoma DW339 Optoma DX205 Optoma DX327
Optoma DX329 Optoma DX330 Optoma DX339 Optoma DX550
Optoma DX551 Optoma DX607 Optoma DX608 Optoma DX621
Optoma DX625 Optoma DX626 Optoma DX627 Optoma DX650
Optoma DX670 Optoma DX673 Optoma DX720 Optoma DX733
Optoma DX734 Optoma DX752 Optoma DY8901 Optoma EH2060
Optoma EH7500 Optoma EP1080 Optoma EP1690 Optoma EP1691
Optoma EP1691I Optoma EP540 Optoma EP550M Optoma EP585
Optoma EP600 Optoma EP606 Optoma EP610 Optoma EP610H
Optoma EP615 Optoma EP615H Optoma EP620 Optoma EP680
Optoma EP681 Optoma EP690 Optoma EP700 Optoma EP702
Optoma EP705 Optoma EP705H Optoma EP710 Optoma EP715
Optoma EP7150 Optoma EP7155 Optoma EP7155E Optoma EP7155I
Optoma EP7155IIE Optoma EP715H Optoma EP718 Optoma EP719H
Optoma EP719P Optoma EP725 Optoma EP729 Optoma EP731
Optoma EP732 Optoma EP732B Optoma EP736 Optoma EP737
Optoma EP738 Optoma EP738P Optoma EP739 Optoma EP739H
Optoma EP739X Optoma EP741 Optoma EP744 Optoma EP745
Optoma EP747 Optoma EP749 Optoma EP750 Optoma EP751
Optoma EP752 Optoma EP753 Optoma EP755 Optoma EP755A
Optoma EP756 Optoma EP757 Optoma EP758 Optoma EP759
Optoma EP761 Optoma EP763 Optoma EP770 Optoma EP771
Optoma EP772 Optoma EP773 Optoma EP774 Optoma EP774N
Optoma EP776 Optoma EP776W Optoma EP780 Optoma EP781
Optoma EP782 Optoma EP782W Optoma EP783 Optoma EP783L
Optoma EP783S Optoma EP90 Optoma EP910 Optoma ES515
Optoma ES521 Optoma ES529 Optoma ES550 Optoma ES551
Optoma ES555 Optoma ES556 Optoma ET700XE Optoma EW1610
Optoma EW16191I Optoma EW1691E Optoma EW330 Optoma EW330E
Optoma EW556 Optoma EW605ST Optoma EW610ST Optoma EW631
Optoma EW674N Optoma EW674W Optoma EW675 Optoma EW675I
Optoma EW675IS Optoma EW675UT Optoma EW675UTI Optoma EW677
Optoma EW762 Optoma EW766 Optoma EW766W Optoma EW775
Optoma EW865 Optoma EX1691E Optoma EX330e Optoma EX521
Optoma EX522 Optoma EX525 Optoma EX525ST Optoma EX526
Optoma EX538 Optoma EX539 Optoma EX550 Optoma EX550ST
Optoma EX551 Optoma EX555 Optoma EX556 Optoma EX605ST
Optoma EX610ST Optoma EX611ST Optoma EX628 Optoma EX665UT
Optoma EX665UTIS Optoma EX675 Optoma EX675UT Optoma EX685UT
Optoma EX7155E Optoma EX7155i Optoma EX762 Optoma EX765
Optoma EX765W Optoma EX766 Optoma EX766W Optoma EX774
Optoma EX774N Optoma EX784 Optoma EX785 Optoma EX815
Optoma EX850 Optoma EX855 Optoma EX990S Optoma FS704
Optoma FW5200 Optoma FX5200 Optoma GS5100 Optoma GT7002
Optoma GT750 Optoma H27 Optoma H27A Optoma H30
Optoma H31 Optoma H50 Optoma H55 Optoma H56
Optoma H56A Optoma H57 Optoma H65A Optoma H70
Optoma H76 Optoma H77 Optoma H78 Optoma H78DC3
Optoma H79 Optoma H81 Optoma HD21 Optoma HD23
Optoma HD25 Optoma HD300X Optoma HD32 Optoma HD33
Optoma HD3300 Optoma HD640 Optoma HD65 Optoma HD6800
Optoma HD70 Optoma HD7000 Optoma HD700X Optoma HD71
Optoma HD7100 Optoma HD72 Optoma HD7200 Optoma HD720X
Optoma HD72I Optoma HD73 Optoma HD7300 Optoma HD75
Optoma HD80 Optoma HD8000 Optoma HD8000-LV Optoma HD800X
Optoma HD803 Optoma HD803-LV Optoma HD806 Optoma HD806-ISF
Optoma HD808 Optoma HD80-LV Optoma HD81 Optoma HD81-LV
Optoma HD82 Optoma HD8200 Optoma HD83 Optoma HD8300
Optoma HD86 Optoma HD8600 Optoma HD87 Optoma HT1200
Optoma NEO-I Optoma NPX3000 Optoma PJ1075 Optoma PJ631X
Optoma PK102 Optoma Pro100S Optoma RD50 Optoma RD65
Optoma RS515 Optoma RS525 Optoma SP7600 Optoma TH1060P
Optoma TH7500 Optoma TH7500NL Optoma TS400 Optoma TS542
Optoma TS551 Optoma TS723 Optoma TW1692 Optoma TW330
Optoma TW556-3D Optoma TW6000 Optoma TW610ST Optoma TW610ST+
Optoma TW610STI Optoma TW631-3D Optoma TW635-3D Optoma TW675UST-3D
Optoma TW675UTI-3D Optoma TW695UT-3D Optoma TW695UTI-3D Optoma TW762
Optoma TW762 GOV Optoma TW766W Optoma TW775 Optoma TWR1693
Optoma TX1080 Optoma TX330 Optoma TX565UT Optoma TX610ST
Optoma TX631 Optoma TX635 Optoma TX665UST Optoma TX665UT/M
Optoma TX700 Optoma TX7155 Optoma TX7156 Optoma TX728
Optoma TX752 Optoma TX761 Optoma TX762 Optoma TX763
Optoma TX765W Optoma TX770 Optoma TX771 Optoma TX773
Optoma TX774 Optoma TX775 Optoma TX776 Optoma TX778W
Optoma TX779P-3D Optoma TX780 Optoma TX782 Optoma TX782W
Optoma TX783 Optoma TX785 Optoma TX7855 Optoma TX800
Optoma TXR774 Optoma W303 Optoma X115 Optoma X2105
Optoma X303 Optoma X401 Optoma XB1000 Optoma ZW212ST
Optoma ZX212ST