หมวดหมู่สินค้า
 
ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,247`1032
Thanks for Shopping
 

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic

จำหน่ายหลอดภาพ Projector Panasonic ไม่รวมโคมของหลอดภาพ,
จำหน่าย/ขายหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ของแท้ ราคายุติธรรม ส่งทั่วประเทศ พร้อมรับประกัน
Projector for sale Original brand Free EMS Delivery included warranty

หน้าที่ของโคมหลอดภาพ(Housing)
โดยปกติ หน้าที่ของโคมหลอดภาพ(Housing) จะมีคุณสมบัติ และหน้าที่เป็นเพียง 
ประคองหลอดภาพ ให้อยู่ในจุด หรือตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ขยับไปมา
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการฉายภาพแม้แต่น้อย
ดังนั้น ในเชิ่งเทคนิค ไม่แตก ไม่เสีย ก็ไม่ควรที่จะต้องเสียเงินเปลี่ยน
(เปรียบเหมือน ไฟหน้ารถยนต์ ไฟส่องสว่างภายในบ้าน)

เปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์  เฉพาะหลอดภาพอย่างเดียว
จะทำให้ ประหยัดเงิน ในกระเป๋ากว่า 10-50%

Select Projector Model :
เรียงลำดับโดย:
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5500E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5500E
BR Lamp ET-LAD55

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5500L
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5500L
BR Lamp ET-LAD55

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5500UL
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5500UL
BR Lamp ET-LAD55

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5600E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5600E
BR Lamp ET-LAD55

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5600L
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5600L
BR Lamp ET-LAD55

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5600UL
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5600UL
BR Lamp ET-LAD55

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5700E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5700E
BR Lamp ET-LAD57

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5700L
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5700L
BR Lamp ET-LAD57

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5700UL
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-D5700UL
BR Lamp ET-LAD57

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5000E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5000E
BR Lamp ET-LAD55

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5000L
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5000L
BR Lamp ET-LAD55

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5000UL
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5000UL
BR Lamp ET-LAD55

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5100E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5100E
BR Lamp ET-LAD57

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5100L
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5100L
BR Lamp ET-LAD57

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5100UL
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-DW5100UL
BR Lamp ET-LAD57

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-F100NT
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-F100NT
BR Lamp ET-LAF100

Panasonic PT-D5500E Panasonic PT-D5500L Panasonic PT-D5500UL Panasonic PT-D5600E
Panasonic PT-D5600L Panasonic PT-D5600UL Panasonic PT-D5700E Panasonic PT-D5700L
Panasonic PT-D5700UL Panasonic PT-DW5000E Panasonic PT-DW5000L Panasonic PT-DW5000UL
Panasonic PT-DW5100E Panasonic PT-DW5100L Panasonic PT-DW5100UL Panasonic PT-F100NT
Panasonic PT-F100NTEA Panasonic PT-F100U Panasonic PT-F200E Panasonic PT-F200NT
Panasonic PT-F200NTEA Panasonic PT-F200U Panasonic PT-F300E Panasonic PT-F300NT
Panasonic PT-F300U Panasonic PT-FW100NTE Panasonic PT-FW100NTU Panasonic PT-FW300E
Panasonic PT-FW300NTE Panasonic PT-FW300U Panasonic PT-L501 Panasonic PT-L502E
Panasonic PT-L511E Panasonic PT-L511XU Panasonic PT-L701E Panasonic PT-L711E
Panasonic PT-L711U Panasonic PT-LB10 Panasonic PT-LB10NT Panasonic PT-LB10NTU
Panasonic PT-LB10S Panasonic PT-LB10SU Panasonic PT-LB10U Panasonic PT-LB10VE
Panasonic PT-LB1VEA Panasonic PT-LB20 Panasonic PT-LB20NT Panasonic PT-LB20NTEA
Panasonic PT-LB20SU Panasonic PT-LB20V Panasonic PT-LB20VU Panasonic PT-LB30
Panasonic PT-LB30NTE Panasonic PT-LB30U Panasonic PT-LB50 Panasonic PT-LB50NTU
Panasonic PT-LB50SU Panasonic PT-LB51 Panasonic PT-LB51EA Panasonic PT-LB51NTE
Panasonic PT-LB51NTU Panasonic PT-LB51SE Panasonic PT-LB51SU Panasonic PT-LB55
Panasonic PT-LB55NT Panasonic PT-LB55NTEA Panasonic PT-LB60E Panasonic PT-LB60NT
Panasonic PT-LB60NTEA Panasonic PT-LB60U Panasonic PT-LB75E Panasonic PT-LB75NTU
Panasonic PT-LB75VE Panasonic PT-LB78E Panasonic PT-LB78VE Panasonic PT-LB80E
Panasonic PT-LB80NTE Panasonic PT-LB80U Panasonic PT-LB90EA Panasonic PT-LB90NTEA
Panasonic PT-LC55E Panasonic PT-LC56 Panasonic PT-LC56U Panasonic PT-LC75E
Panasonic PT-LC76 Panasonic PT-LC76U Panasonic PT-LC80E Panasonic PT-LM1
Panasonic PT-LW80NTE Panasonic PT-ST10EA Panasonic PT-D5500EL Panasonic PT-D5600
Panasonic PT-D5600U Panasonic PT-D5700EL Panasonic PT-DW5000 Panasonic PT-DW5000U
Panasonic PT-DW5100EL Panasonic PT-F100E Panasonic PT-F100NTU Panasonic PT-F200EA
Panasonic PT-F200NTU Panasonic PT-F300EA Panasonic PT-FW100NT Panasonic PT-FW300
Panasonic PT-FW300NTU Panasonic PT-L501E Panasonic PT-L511X Panasonic PT-L711
Panasonic PT-LB1 Panasonic PT-LB10NTE Panasonic PT-LB10SE Panasonic PT-LB10V
Panasonic PT-LB2 Panasonic PT-LB20NTE Panasonic PT-LB20U Panasonic PT-LB3
Panasonic PT-LB30NTU Panasonic PT-LB50NTE Panasonic PT-LB50U Panasonic PT-LB51NT
Panasonic PT-LB51S Panasonic PT-LB51U Panasonic PT-LB55NTE Panasonic PT-LB60EA
Panasonic PT-LB60NTU Panasonic PT-LB75NTE Panasonic PT-LB78 Panasonic PT-LB78VEA
Panasonic PT-LB80NTU Panasonic PT-LB90NTE Panasonic PT-LC55U Panasonic PT-LC75
Panasonic PT-LC76E Panasonic PT-LC80U Panasonic PT-ST10E Panasonic PT-LB10E
Panasonic PT-LB10NU Panasonic PT-LB10SVU Panasonic PT-LB10VU Panasonic PT-LB20VE
Panasonic PT-L511 Panasonic PT-L701 Panasonic PT-L711NTE Panasonic PT-LB50SE
Panasonic PT-LB51E Panasonic PT-LB51NTEA Panasonic PT-LB51SEA Panasonic PT-LB75U
Panasonic PT-LB78U Panasonic PT-LB80EL Panasonic PT-LB90E Panasonic PT-LC56E
Panasonic PT-LC80 Panasonic PT-LW80E Panasonic PT-F100NTE Panasonic PT-F200
Panasonic PT-F200NTE Panasonic PT-F300 Panasonic PT-F300NTE Panasonic PT-FW100NTEA
Panasonic PT-FW300NT Panasonic PT-FW300W Panasonic PT-LB30NT Panasonic PT-LB3EA
Panasonic PT-LB60 Panasonic PT-LB60NTE Panasonic PT-LB75 Panasonic PT-LB20E
Panasonic PT-LB20NTU Panasonic PT-LB55EA Panasonic PT-LC55 Panasonic PT-LC75U
Panasonic PT-D5700 Panasonic PT-D5700U Panasonic PT-DW5100 Panasonic PT-DW5100U
Panasonic PT-D5500U Panasonic PT-D5600EL Panasonic PT-DW5000EL Panasonic PT-D6000E
Panasonic PT-D6000ELS Panasonic PT-D6000ES Panasonic PT-D6000LS Panasonic PT-D6000S
Panasonic PT-D6000ULS Panasonic PT-D6000US Panasonic PT-DW6300 Panasonic PT-DW6300ELS
Panasonic PT-DW6300ES Panasonic PT-DW6300LS Panasonic PT-DW6300S Panasonic PT-DW6300ULS
Panasonic PT-DW6300US Panasonic PT-DW640 Panasonic PT-DW640E Panasonic PT-DW640K
Panasonic PT-DW640L Panasonic PT-DW640S Panasonic PT-DW640U Panasonic PT-DW730
Panasonic PT-DW730ES Panasonic PT-DW730UK Panasonic PT-DW730ULK Panasonic PT-DW730ULS
Panasonic PT-DW730US Panasonic PT-DW740 E/U/L/S/K Panasonic PT-DX800UK Panasonic PT-DX800ULK
Panasonic PT-DX800ULS Panasonic PT-DX800US Panasonic PT-DZ6700 Panasonic PT-DZ6700E
Panasonic PT-DZ6700EL Panasonic PT-DZ6700L Panasonic PT-DZ6700U Panasonic PT-DZ6700UL
Panasonic PT-DZ6710 Panasonic PT-DZ6710E Panasonic PT-DZ6710EL Panasonic PT-DZ6710L
Panasonic PT-DZ6710U Panasonic PT-DZ6710UL Panasonic PT-DZ770UK Panasonic PT-DZ770UL
Panasonic PT-DZ770ULK Panasonic PT-DZ770ULS Panasonic PT-DZ770US Panasonic PT-L501X
Panasonic PT-L501XU Panasonic PT-L502 Panasonic PT-L512E Panasonic PT-L520
Panasonic PT-L520E Panasonic PT-L520U Panasonic PT-L597 Panasonic PT-L597E
Panasonic PT-L597EL Panasonic PT-L597L Panasonic PT-L701SDE Panasonic PT-L701X
Panasonic PT-L701XS Panasonic PT-L701XU Panasonic PT-L702 Panasonic PT-L702E
Panasonic PT-L702SDE Panasonic PT-L702U Panasonic PT-L711X Panasonic PT-L711XU
Panasonic PT-L712E Panasonic PT-L712NTE Panasonic PT-L712SDE Panasonic PT-L720
Panasonic PT-L720E Panasonic PT-L720U Panasonic PT-L730E Panasonic PT-L730NT
Panasonic PT-L730NTE Panasonic PT-L730NTU Panasonic PT-L735 Panasonic PT-L735E
Panasonic PT-L735NTE Panasonic PT-L735NTU Panasonic PT-L735U Panasonic PT-L750
Panasonic PT-L750E Panasonic PT-L750U Panasonic PT-L780 Panasonic PT-L780E
Panasonic PT-L780NTE Panasonic PT-L780NTU Panasonic PT-L780U Panasonic PT-L797P
Panasonic PT-L797PE Panasonic PT-L797PEL Panasonic PT-L797PXE Panasonic PT-L797PXEL
Panasonic PT-L797V Panasonic PT-L797VE Panasonic PT-L797VXE Panasonic PT-LM1E
Panasonic PT-LM1E+ Panasonic PT-LM1U Panasonic PT-LM2 Panasonic PT-LM2E
Panasonic PT-395 Panasonic PT-AE100 Panasonic PT-AE1000 Panasonic PT-AE1000E
Panasonic PT-AE1000U Panasonic PT-AE100E Panasonic PT-AE100U Panasonic PT-AE200
Panasonic PT-AE2000 Panasonic PT-AE2000E Panasonic PT-AE2000U Panasonic PT-AE200E
Panasonic PT-AE200U Panasonic PT-AE300 Panasonic PT-AE3000 Panasonic PT-AE3000E
Panasonic PT-AE3000U Panasonic PT-AE300E Panasonic PT-AE300U Panasonic PT-AE4000
Panasonic PT-AE500 Panasonic PT-AE5000 Panasonic PT-AE500E Panasonic PT-AE500U
Panasonic PT-AE6000 Panasonic PT-AE700 Panasonic PT-AE7000E Panasonic PT-AE7000U
Panasonic PT-AE700E Panasonic PT-AE700U Panasonic PT-AE8000E Panasonic PT-AE8000U
Panasonic PT-AE900 Panasonic PT-AE900E Panasonic PT-AE900U Panasonic PT-AH1000E
Panasonic PT-AH1000U Panasonic PT-AR100E Panasonic PT-AX100 Panasonic PT-AX100E
Panasonic PT-AX100U Panasonic PT-AX200 Panasonic PT-AX200E Panasonic PT-AX200U
Panasonic PT-CW230 E/U Panasonic PT-CW240 Panasonic PT-CW241R Panasonic PT-CW330
Panasonic PT-CW331R Panasonic PT-CX200E Panasonic PT-CX300 Panasonic PT-CX301R
Panasonic PT-CX330 Panasonic PT-D10000 Panasonic PT-D10000E Panasonic PT-D10000U
Panasonic PT-D12000 Panasonic PT-D12000U Panasonic PT-D3500 Panasonic PT-D3500E
Panasonic PT-D3500U Panasonic PT-D4000 Panasonic PT-D4000E Panasonic PT-D4000U
Panasonic PT-D5000E/U/LS Panasonic PT-D7 Panasonic PT-D7500 Panasonic PT-D7500E
Panasonic PT-D7500U Panasonic PT-D7600 Panasonic PT-D7600E Panasonic PT-D7600U
Panasonic PT-D7700 Panasonic PT-D7700EL Panasonic PT-D7700U Panasonic PT-D8500
Panasonic PT-D8500E Panasonic PT-D8500U Panasonic PT-D9500 Panasonic PT-D9500E
Panasonic PT-D9500U Panasonic PT-D9510 Panasonic PT-D9510E Panasonic PT-D9510U
Panasonic PT-D9600 Panasonic PT-D9600E Panasonic PT-D9600U Panasonic PT-D9610
Panasonic PT-D9610E Panasonic PT-D9610U Panasonic PT-D995 Panasonic PT-DS100X
Panasonic PT-DS20KU Panasonic PT-DW100 Panasonic PT-DW10000 Panasonic PT-DW10000E
Panasonic PT-DW10000U Panasonic PT-DW100E Panasonic PT-DW100U Panasonic PT-DW17KU
Panasonic PT-DW530 Panasonic PT-DW530U Panasonic PT-DW7000 Panasonic PT-DW7000EL
Panasonic PT-DW7000U Panasonic PT-DW830 E/U/L/S Panasonic PT-DW8300U Panasonic PT-DW90X
Panasonic PT-DX100 Panasonic PT-DX500 Panasonic PT-DX500U Panasonic PT-DX610 L S K
Panasonic PT-DX810 L/S Panasonic PT-DZ110XE Panasonic PT-DZ12000 Panasonic PT-DZ12000U
Panasonic PT-DZ13K/E/U Panasonic PT-DZ21 K/E/U Panasonic PT-DZ570 Panasonic PT-DZ570U
Panasonic PT-DZ680K/L/S Panasonic PT-DZ870 E/U/L/S Panasonic PT-DZ8700U Panasonic PT-EW530 E/U/L/S
Panasonic PT-EW630 E/U/L Panasonic PT-EX12K Panasonic PT-EX16K Panasonic PT-EX500
Panasonic PT-EX600 Panasonic PT-EZ570 Panasonic PT-FW400 Panasonic PT-FW430
Panasonic PT-FX400 Panasonic PT-L200 Panasonic PT-L200U Panasonic PT-L300
Panasonic PT-L300U Panasonic PT-L5 Panasonic PT-L500 Panasonic PT-L500U
Panasonic PT-L555E Panasonic PT-L556E Panasonic PT-L557 Panasonic PT-L557E
Panasonic PT-L592E Panasonic PT-L595E Panasonic PT-L6500 Panasonic PT-L6500E
Panasonic PT-L6500EL Panasonic PT-L6510 Panasonic PT-L6510E Panasonic PT-L6510EL
Panasonic PT-L6600 Panasonic PT-L6600E Panasonic PT-L6600EL Panasonic PT-L70
Panasonic PT-L757 Panasonic PT-L757E Panasonic PT-L758 Panasonic PT-L758E
Panasonic PT-L758U Panasonic PT-L759 Panasonic PT-L759E Panasonic PT-L759U
Panasonic PT-L759VE Panasonic PT-L759XE Panasonic PT-L785 Panasonic PT-L785E
Panasonic PT-L785U Panasonic PT-L795 Panasonic PT-L797E Panasonic PT-LC50
Panasonic PT-LC50E Panasonic PT-LC70 Panasonic PT-LC70E Panasonic PT-LW25HEA
Panasonic PT-LX22 Panasonic PT-LX30H Panasonic PT-P1SDA Panasonic PT-P1SDE
Panasonic PT-P1SDU Panasonic PT-RW430KU Panasonic PT-RW430WU Panasonic PT-TW230U
Panasonic PT-TW231RU Panasonic PT-VW430 Panasonic PT-VW431D Panasonic PT-VW435D
Panasonic PT-VX400 Panasonic PT-VX400NT Panasonic PT-VX41