หมวดหมู่สินค้า
 
ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   48,250`1063
Thanks for Shopping
 

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo

จำหน่ายหลอดภาพ Projector Sanyo ไม่รวมโคมของหลอดภาพ,
จำหน่าย/ขายหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ของแท้ ราคายุติธรรม ส่งทั่วประเทศ พร้อมรับประกัน
Projector for sale Original brand Free EMS Delivery included warranty

หน้าที่ของโคมหลอดภาพ(Housing)
โดยปกติ หน้าที่ของโคมหลอดภาพ(Housing) จะมีคุณสมบัติ และหน้าที่เป็นเพียง 
ประคองหลอดภาพ ให้อยู่ในจุด หรือตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ขยับไปมา
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการฉายภาพแม้แต่น้อย
ดังนั้น ในเชิ่งเทคนิค ไม่แตก ไม่เสีย ก็ไม่ควรที่จะต้องเสียเงินเปลี่ยน
(เปรียบเหมือน ไฟหน้ารถยนต์ ไฟส่องสว่างภายในบ้าน)

เปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์  เฉพาะหลอดภาพอย่างเดียว
จะทำให้ ประหยัดเงิน ในกระเป๋ากว่า 10-50%

Select Projector Model :
เรียงลำดับโดย:
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-SU30/E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-SU30/E
BR Lamp 610 293 2751

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-SU32/E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-SU32/E
BR Lamp 610 293 2751

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-WXE46
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-WXE46
BR Lamp LMP-106

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-WXL46
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-WXL46
BR Lamp LMP-106

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XE31
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XE31
BR Lamp LMP-102

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XF71
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XF71
BR Lamp LMP-128

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XT30/L
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XT30/L
BR Lamp LMP-116

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XTC50/A/L
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XTC50/A/L
BR Lamp LMP-125

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XU31/E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XU31/E
BR Lamp 610 293 2751

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XU33/E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XU33/E
BR Lamp 610 293 2751

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XU37/E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XU37/E
BR Lamp 610 293 2751

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XU74
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XU74
BR Lamp LMP-106

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XU87
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XU87
BR Lamp LMP-106

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XW55/A/G
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-XW55/A/G
BR Lamp LMP-107

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-SU31/E
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-SU31/E
BR Lamp 610 293 2751

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-WXE46A
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Sanyo PLC-WXE46A
BR Lamp LMP-106

Sanyo PLC-SU30/E Sanyo PLC-SU32/E Sanyo PLC-WXE46 Sanyo PLC-WXL46
Sanyo PLC-XE31 Sanyo PLC-XF71 Sanyo PLC-XT30/L Sanyo PLC-XTC50/A/L
Sanyo PLC-XU31/E Sanyo PLC-XU33/E Sanyo PLC-XU37/E Sanyo PLC-XU74
Sanyo PLC-XU87 Sanyo PLC-XW55/A/G Sanyo PLC-SU31/E Sanyo PLC-WXE46A
Sanyo PLC-XE32 Sanyo PLC-XT35/L Sanyo PLC-XU32/E Sanyo PLC-XU38/E
Sanyo PLC-XW50 Sanyo PLC-SU33/E Sanyo PLC-XU30/E Sanyo PLC-XU35/E
Sanyo PLC-WXL46A Sanyo PLC-XU84 Sanyo PLC-XW56 Sanyo PLC-ET30/L
Sanyo PLC-XP100L Sanyo PLC-SE15 Sanyo PLC-SL15 Sanyo PLC-SU25/E
Sanyo PLC-SU40 Sanyo PLC-XE20 Sanyo PLC-XL20 Sanyo PLC-XU101/K
Sanyo PLC-XU105 Sanyo PLC-XU106/K Sanyo PLC-XU111 Sanyo PLC-XU115/W
Sanyo PLC-XU116 Sanyo PLC-XU25/A Sanyo PLC-XU36/E Sanyo PLC-XU40
Sanyo PLC-XU47 Sanyo PLC-XU48 Sanyo PLC-XU50/A Sanyo PLC-XU51
Sanyo PLC-XU55/A Sanyo PLC-XU58 Sanyo PDG-DET100L Sanyo PDG-DHT100L
Sanyo PDG-DHT8000 Sanyo PDG-DSU20 Sanyo PDG-DSU20/N Sanyo PDG-DSU21
Sanyo PDG-DSU21/N Sanyo PDG-DSU2100 Sanyo PDG-DSU30 Sanyo PDG-DSU3100
Sanyo PDG-DWL100 Sanyo PDG-DWL2500 Sanyo PDG-DWT50L Sanyo PDG-DXL100
Sanyo PDG-DXL2000/S Sanyo PDG-DXT10/L Sanyo PLC-5600 Sanyo PLC-8800
Sanyo PLC-EF10E/L/N Sanyo PLC-EF12E/L/N Sanyo PLC-EF30E/L/N Sanyo PLC-EF31E/L/N
Sanyo PLC-EF32E/L/N Sanyo PLC-EF60 Sanyo PLC-HF15000 Sanyo PLC-HP7000L
Sanyo PLC-S100 Sanyo PLC-SC10 Sanyo PLC-SE10 Sanyo PLC-SE20
Sanyo PLC-SL20 Sanyo PLC-SP10 Sanyo PLC-SP20 Sanyo PLC-SU07
Sanyo PLC-SU10 Sanyo PLC-SU15 Sanyo PLC-SU20 Sanyo PLC-SU22
Sanyo PLC-SU50S Sanyo PLC-SU51 Sanyo PLC-SU60 Sanyo PLC-SU70
Sanyo PLC-SW10/E Sanyo PLC-SW15/C/E Sanyo PLC-SW20 Sanyo PLC-SW20A/R
Sanyo PLC-SW30 Sanyo PLC-SW31 Sanyo PLC-SW35 Sanyo PLC-SW36
Sanyo PLC-UF10 Sanyo PLC-UF15 Sanyo PLC-WF10 Sanyo PLC-WF20
Sanyo PLC-WL2500 Sanyo PLC-WL2500A Sanyo PLC-WL2503 Sanyo PLC-WM4500/L
Sanyo PLC-WM5500/L/S Sanyo PLC-WTC500/L Sanyo PLC-WU3001 Sanyo PLC-WU3800
Sanyo PLC-WXE45 Sanyo PLC-WXU10/E/B/N Sanyo PLC-WXU300 Sanyo PLC-WXU3ST
Sanyo PLC-WXU700 Sanyo PLC-XC10/S Sanyo PLC-XC50 Sanyo PLC-XC55
Sanyo PLC-XC56 Sanyo PLC-XD2200 Sanyo PLC-XD2600 Sanyo PLC-XE30
Sanyo PLC-XE33 Sanyo PLC-XE34 Sanyo PLC-XE40 Sanyo PLC-XE45
Sanyo PLC-XE50 Sanyo PLC-XF10 Sanyo PLC-XF1000 Sanyo PLC-XF12
Sanyo PLC-XF20 Sanyo PLC-XF21 Sanyo PLC-XF30 Sanyo PLC-XF31
Sanyo PLC-XF35 Sanyo PLC-XF40 Sanyo PLC-XF41 Sanyo PLC-XF42
Sanyo PLC-XF45 Sanyo PLC-XF46 Sanyo PLC-XF47 Sanyo PLC-XF60
Sanyo PLC-XF70 Sanyo PLC-XK2200 Sanyo PLC-XK2600 Sanyo PLC-XK3010
Sanyo PLC-XL40/L/S Sanyo PLC-XL45/S Sanyo PLC-XL50 Sanyo PLC-XL51
Sanyo PLC-XM100 Sanyo PLC-XM150 Sanyo PLC-XM80 Sanyo PLC-XP07
Sanyo PLC-XP10 Sanyo PLC-XP10E Sanyo PLC-XP17 Sanyo PLC-XP18
Sanyo PLC-XP20 Sanyo PLC-XP200 Sanyo PLC-XP21E Sanyo PLC-XP21N
Sanyo PLC-XP30 Sanyo PLC-XP40 Sanyo PLC-XP41 Sanyo PLC-XP42
Sanyo PLC-XP45 Sanyo PLC-XP46 Sanyo PLC-XP50 Sanyo PLC-XP51
Sanyo PLC-XP55 Sanyo PLC-XP56 Sanyo PLC-XP57 Sanyo PLC-XR201
Sanyo PLC-XR251 Sanyo PLC-XR301 Sanyo PLC-XT10 Sanyo PLC-XT11
Sanyo PLC-XT15/S/U Sanyo PLC-XT16 Sanyo PLC-XT20/L Sanyo PLC-XT21/L
Sanyo PLC-XT25/L Sanyo PLC-XU07/N Sanyo PLC-XU10/E/N/L Sanyo PLC-XU100
Sanyo PLC-XU1060C Sanyo PLC-XU110 Sanyo PLC-XU20 Sanyo PLC-XU21
Sanyo PLC-XU22 Sanyo PLC-XU30 Sanyo PLC-XU300 Sanyo PLC-XU3001
Sanyo PLC-XU301 Sanyo PLC-XU305 Sanyo PLC-XU350 Sanyo PLC-XU355
Sanyo PLC-XU4000 Sanyo PLC-XU4001 Sanyo PLC-XU41 Sanyo PLC-XU45
Sanyo PLC-XU46 Sanyo PLC-XU56 Sanyo PLC-XU60 Sanyo PLC-XU70
Sanyo PLC-XU73 Sanyo PLC-XU75 Sanyo PLC-XU76 Sanyo PLC-XU78
Sanyo PLC-XU83 Sanyo PLC-XU86 Sanyo PLC-XU88 Sanyo PLC-XW10/E
Sanyo PLC-XW15/E/N Sanyo PLC-XW20/B/E/U Sanyo PLC-XW200 Sanyo PLC-XW20A
Sanyo PLC-XW250 Sanyo PLC-XW300 Sanyo PLC-XW57 Sanyo PLC-XW60
Sanyo PLC-XW65 Sanyo PLC-ZM5000/L Sanyo PLV-1080HD Sanyo PLV-1P
Sanyo PLV-20E Sanyo PLV-30/E Sanyo PLV-60/E/HT/N Sanyo PLV-70
Sanyo PLV-75 Sanyo PLV-80/L Sanyo PLV-HD10 Sanyo PLV-HD100
Sanyo PLV-HD150 Sanyo PLV-HD2000/E/N/L Sanyo PLV-HF10000L Sanyo PLV-WF10
Sanyo PLV-Z1 Sanyo PLV-Z1BL Sanyo PLV-Z1C Sanyo PLV-Z1X
Sanyo PLV-Z2 Sanyo PLV-Z2000 Sanyo PLV-Z3 Sanyo PLV-Z3000
Sanyo PLV-Z4 Sanyo PLV-Z4000 Sanyo PLV-Z5/BK Sanyo PLV-Z60
Sanyo PLV-Z700 Sanyo PLV-Z800