ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   15,165`802
Thanks for Shopping
 

Dell

เรียงลำดับโดย:
DLP Projector  Dell 1210S
DLP Projector Dell 1210S
TI DMD Chip

DLP Projector  Dell 1409X
DLP Projector Dell 1409X
TI DMD Chip

DLP Projector  Dell 4210X
DLP Projector Dell 4210X
TI DMD Chip

DLP Projector  Dell 1209S
DLP Projector Dell 1209S
TI DMD Chip

DLP Projector  Dell 1409S
DLP Projector Dell 1409S
TI DMD Chip

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1100MP
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1100MP
BR Lamp 1100MP

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1200MP
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1200MP
BR Lamp 725-10092

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1201MP
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1201MP
BR Lamp 725-10092

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1209S
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1209S
BR Lamp 725-10120

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1210S
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1210S
BR Lamp 725-10193

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1409S
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1409S
BR Lamp 725-10120

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1409X
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1409X
BR Lamp 725-10120

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1410X
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1410X
BR Lamp 725-10196

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1420X
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1420X
BR Lamp 725-10325

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1430X
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1430X
BR Lamp 725-10327

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1510X
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Dell 1510X
BR Lamp 725-10229