ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
-เครื่องทดสอบ จอ LCD LED
 
left   11,818`403
Thanks for Shopping
 

Hitachi

เรียงลำดับโดย:
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-A200
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-A200
BR Lamp DT00893

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-A52
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-A52
BR Lamp DT00893

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-X260
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-X260
BR Lamp DT00751

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-RX70
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-RX70
BR Lamp DT00781

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-RX78
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-RX78
BR Lamp DT01022

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-RX78W
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-RX78W
BR Lamp DT01022

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-RX80
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-RX80
BR Lamp DT01022

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-RX80W
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-RX80W
BR Lamp DT01022

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225
BR Lamp DT00401

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225A
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225A
BR Lamp DT00401

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225AT
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225AT
BR Lamp DT00401

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225W
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225W
BR Lamp DT00401

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225WA
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225WA
BR Lamp DT00401

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225WAT
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225WAT
BR Lamp DT00401

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225WT
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S225WT
BR Lamp DT00401

หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S240
หลอดภาพ โปรเจคเตอร์ Hitachi CP-S240
BR Lamp DT00731