ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
-เครื่องทดสอบ จอ LCD LED
 
left   1,111`42
Thanks for Shopping
 

ข้อเสนอพิเศษ

จัดเรียงตาม:
DLP Projector Acer X1161P
DLP Projector Acer X1161P
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1161PA
DLP Projector Acer X1161PA
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1210
DLP Projector Acer X1210
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1210A
DLP Projector Acer X1210A
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1210K
DLP Projector Acer X1210K
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1210S
DLP Projector Acer X1210S
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1213
DLP Projector Acer X1213
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1216
DLP Projector Acer X1216
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1230
DLP Projector Acer X1230
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1230K
DLP Projector Acer X1230K
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1230P
DLP Projector Acer X1230P
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1230PA
DLP Projector Acer X1230PA
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1230PK
DLP Projector Acer X1230PK
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1230PS
DLP Projector Acer X1230PS
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1230S
DLP Projector Acer X1230S
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1237
DLP Projector Acer X1237
TI DMD Chip