ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
-เครื่องทดสอบ จอ LCD LED
 
left   1,495`471
Thanks for Shopping
 

ข้อเสนอพิเศษ

จัดเรียงตาม:
DMD Projector Optoma ES526
DMD Projector Optoma ES526
TI DMD Chip

LCD BT140GW03 V.2
LCD BT140GW03 V.2
LCD Screen
2,500.-   2,300.-  
DMD Projector Optoma Ex521
DMD Projector Optoma Ex521
TI DMD Chip

DMD Projector Optoma EX530
DMD Projector Optoma EX530
TI DMD Chip

DMD Projector Optoma EX531
DMD Projector Optoma EX531
TI DMD Chip

DMD Projector Optoma EX532
DMD Projector Optoma EX532
TI DMD Chip

DMD Projector Optoma EX536
DMD Projector Optoma EX536
TI DMD Chip

DLP Projector  Toshiba XP1
DLP Projector Toshiba XP1
TI DMD Chip

LCD LP141WX3(TL)(N4)
LCD LP141WX3(TL)(N4)
LCD Screen
2,550.-   2,450.-  
C1000uF/16V
C1000uF/16V
Capacitor
14.-   6.-  
C1000uF/25V
C1000uF/25V
Capacitor
15.-   12.-  
C1000uF/6.3V
C1000uF/6.3V
Capacitor
9.-   6.-  
C1500uF/16V
C1500uF/16V
Capacitor
14.-   9.-  
C1500uF/6.3V
C1500uF/6.3V
Capacitor
9.-   6.-  
C1800uF/16V
C1800uF/16V
Capacitor
14.-   6.-  
C1800uF/6.3V
C1800uF/6.3V
Capacitor
9.-   6.-