ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
-เครื่องทดสอบ จอ LCD LED
 
left   1,479`311
Thanks for Shopping
 

ข้อเสนอพิเศษ

จัดเรียงตาม:
Winboard LCD Tester - W1366
Winboard LCD Tester - W1366
Winboard LCD Tester - W1366
9,800.-   8,700.-  
Winboard LCD Tester - W1280
Winboard LCD Tester - W1280
Winboard LCD Tester - W1280
9,800.-   8,700.-  
DLP Projector Acer P1165
DLP Projector Acer P1165
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1163
DLP Projector Acer P1163
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1100A
DLP Projector Acer P1100A
TI DMD Chip

DLP Projector Acer 7763PS
DLP Projector Acer 7763PS
TI DMD Chip

DLP Projector Acer 7763PH
DLP Projector Acer 7763PH
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1100
DLP Projector Acer P1100
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1101C
DLP Projector Acer P1101C
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1101
DLP Projector Acer P1101
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1100C
DLP Projector Acer P1100C
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1100B
DLP Projector Acer P1100B
TI DMD Chip

DLP Projector Acer H110P
DLP Projector Acer H110P
TI DMD Chip

Keyboard Acer Aspire AS1410 AS3000 AS5000
Keyboard Acer Aspire AS1410 AS3000 AS5000
Keyboard
1,250.-   980.-  
Keyboard Acer Aspire 3410T
Keyboard Acer Aspire 3410T
Keyboard
1,250.-   980.-  
Keyboard Acer 1800 9500
Keyboard Acer 1800 9500
Keyboard
1,250.-   980.-