ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
-เครื่องทดสอบ จอ LCD LED
 
left   1,501`531
Thanks for Shopping
 

ข้อเสนอพิเศษ

จัดเรียงตาม:
Keyboard Acer Aspire 1670 3100 3650 3690 5100 5110 5500Z 5610 5630 5650 5680
Keyboard Acer Aspire 1670 3100 3650 3690 5100 5110 5500Z 5610 5630 5650 5680
Keyboard
1,250.-   980.-  
Keyboard Acer Aspire 5516 5517 5241
Keyboard Acer Aspire 5516 5517 5241
Keyboard
1,250.-   980.-  
Keyboard Acer Aspire 5516
Keyboard Acer Aspire 5516
Keyboard
1,250.-   980.-  
Keyboard Acer Aspire 4210 4220 (Black)
Keyboard Acer Aspire 4210 4220 (Black)
Keyboard
1,250.-   980.-  
Keyboard Acer Aspire 4210 5220
Keyboard Acer Aspire 4210 5220
Keyboard
1,250.-   980.-  
Keyboard Acer Aspire 5410 5410T
Keyboard Acer Aspire 5410 5410T
Keyboard
1,250.-   980.-  
LCD N140BGE-L31
LCD N140BGE-L31
LCD Screen
2,500.-   2,300.-  
LCD B140XW02 V.2
LCD B140XW02 V.2
LCD Screen
2,500.-   2,300.-  
DLP Projector Acer P1165E
DLP Projector Acer P1165E
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1165P
DLP Projector Acer P1165P
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1166
DLP Projector Acer P1166
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1166P
DLP Projector Acer P1166P
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1200
DLP Projector Acer P1200
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1200A
DLP Projector Acer P1200A
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1200B
DLP Projector Acer P1200B
TI DMD Chip

DLP Projector Acer P1200C
DLP Projector Acer P1200C
TI DMD Chip