ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
-เครื่องทดสอบ จอ LCD LED
 
left   1,095`843
Thanks for Shopping
 

ข้อเสนอพิเศษ

จัดเรียงตาม:
DLP Projector Acer X1111H
DLP Projector Acer X1111H
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1120H
DLP Projector Acer X1120H
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1130
DLP Projector Acer X1130
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1130P
DLP Projector Acer X1130P
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1130PA
DLP Projector Acer X1130PA
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1130PS
DLP Projector Acer X1130PS
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1140A
DLP Projector Acer X1140A
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1160
DLP Projector Acer X1160
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1160C
DLP Projector Acer X1160C
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1160P
DLP Projector Acer X1160P
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1160PZ
DLP Projector Acer X1160PZ
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1160Z
DLP Projector Acer X1160Z
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1161
DLP Projector Acer X1161
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1161-3D
DLP Projector Acer X1161-3D
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1161A
DLP Projector Acer X1161A
TI DMD Chip

DLP Projector Acer X1161N
DLP Projector Acer X1161N
TI DMD Chip